Varsler om farlige produkter i EØS-området

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Nesten 2 500 farlige produkter ble fjernet fra EUs indre marked i 2014, takket være et varslingssystem som Norge deltar i gjennom EØS-avtalen.

EUs forbrukerkommissær Vera Jourova inspiserer barnevogner som ikke tilfredsstiller EUs krav. Foto: European Union 2105

Gjennom EØS-avtalen deltar Norge i EUs indre marked. Et av de grunnleggende elementene for dette markedet er fri flyt av varer. For å sikre at varene som omsettes er trygge for forbrukerne, har EU opprettet RAPEX, et varslingssystem om farlige produkter (med unntak av mat, farmasøytiske produkter og medisinsk utstyr). Norge har deltatt i RAPEX siden det ble startet i 2004.

– Det er viktig for Norge å delta i dette samarbeidet, fordi det gjennom RAPEX-systemet spres informasjon om farlige produkter hurtig og effektivt. Dermed får de ulike landene muligheten til å reagere raskt og fjerne produktene fra markedet. Dette er viktig både for forbrukernes sikkerhet og for oss som gjør tilsyn med det norske markedet, sier senioringeniør Robert Svinterud i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Norge sendte ut 11 RAPEX-meldinger i 2014

I 2014 ble 2435 utrygge varer avdekket gjennom RAPEX, blant annet leketøy, klær, motorkjøretøy og elektriske apparater. Norge sendte ut 11 RAPEX-meldinger og reagerte på 102 meldinger fra andre EØS-land.

– Farlige produkter vi har meldt inn fra Norge er leker, fyrverkeri, gasskjøleskap, skibindinger, gressklippere og brannvarslere. Fra norsk side gjelder et stort antall av våre reaksjoner på andre lands meldinger om kjøretøyer, sier Svinterud.

Plikt til å melde fra om farlige produkter

Importører, produsenter og forhandlere har plikt til å melde fra til myndighetene hvis de oppdager at produkter de omsetter er eller kan være farlige for forbrukerne.

– Det er myndighetene som har ansvaret for å varsle farlige produkter i RAPEX, men det kan være basert på en bekymringsmelding fra en forbruker eller en meldepliktsmelding fra en importør eller produsent, forklarer Svinterud.

Skjemaer for melding av farlige produkter finnes på DSBs hjemmesider.

12 norske myndigheter samarbeider om RAPEX

Hvilke norske myndigheter som koples inn ved RAPEX-meldinger avhenger av hvilken produktkategori meldingen gjelder og hvem som er ansvarlig myndighet. 12 norske myndigheter som forvalter regelverk for produktsikkerhet samarbeider i et nettverk som ledes av DSB.

Den eller de ansvarlige myndighetene som eier meldingen må først og fremst finne ut om det farlige produktet omsettes i Norge. Dersom dette er tilfelle, tar de kontakt med importør eller forhandler, som igjen må vurdere hvilke tiltak som skal iverksettes ut i fra risikoen ved produktet.

Mer informasjon

Du kan lese mer om RAPEX på DSBs nettsider

Les mer om tilsyn med varer på Regjeringen.no

Til toppen