Vedtak fra Tariffnemnda om allmenngjøring av tariffavtaler for persontransport med turbil

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Tariffnemnda besluttet 27. mai 2015 å allmenngjøre tariffavtaler for persontransport med turbil.

Forskriften trer i kraft 1. august 2015.

Vedtaket og ny forskrift om allmenngjøring er tilgjengelig på Tariffnemndas hjemmeside.