Arktisk råd vedtar å redusere utslippene av sotpartikler

For første gang er de arktiske landene enige om et felles mål for å redusere sine utslipp av sotpartikler, som har spesielt stor klimaeffekt i Arktis. Det skjedde på Arktisk råds ministermøte i Fairbanks i Alaska.

- Jeg er svært glad for at alle de åtte arktiske landene har blitt enige om en ambisiøs erklæring som anerkjenner Paris-avtalen. Erklæringen understreker samtidig alvoret i de raske klimaendringene i Arktis, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Raske endringer

Klimaendringene i Arktis skjer raskere enn noensinne. Rapporten "Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic" som ble levert til Arktisk råds ministermøte, viser at situasjonen er enda mer alvorlig enn tidligere antatt. Store endringer i Arktis vil være uunngåelig de neste tiårene. Polhavet kan være tilnærmet isfritt om sommeren allerede om 20 år. Smelting av is og snø i Arktis vil redusere jordens refleksjon av solstråling og bidra til ytterligere temperaturstigning, gi raskere havnivåstigning og forstyrre værmønstrene lenger sør.

Kan begrense endringene 

- Vi må forvente store endringer i Arktis, med vidtrekkende konsekvenser. Det viktigste budskapet er likevel at vi fortsatt kan begrense disse endringene gjennom raske utslippsreduksjoner. De arktiske landene har et særskilt ansvar for å redusere sine utslipp av sotpartikler, også kalt svart karbon. Å vedta et regionalt kollektivt mål for reduksjon av sot er noe av det viktigste Arktisk råd gjør for å begrense klimaendringene i Arktis, sier Helgesen.

Hindre refleksjon 

Jo nærmere Arktis sotpartikler slippes ut, jo større oppvarmingseffekt. 

De arktiske landene står for ti prosent av de globale utslippene av svart karbon,  men bidrar til tretti prosent av oppvarmingseffekten i Arktis. Sotpartiklene legger seg på is og snø og hindrer at sollyset reflekteres tilbake til atmosfæren.

Første gang 

Svart karbon er ikke regulert internasjonalt. Det regionale kollektive målet under Arktisk råd er det første av sin sort. 

– Jeg håper flere regioner nå vil følge vårt eksempel og lage regionale mål for reduksjon av svart karbon, sier Helgesen. 

Sammen skal de arktiske landene redusere sine utslipp av svart karbon med mellom 25 og 33 prosent innen 2025, sammenlignet med 2013. Beregnet utslippsreduksjon uten nye tiltak er 22 prosent. Målet kan dermed bidra til en betydelig reduksjon utover dette. I løpet av de neste to årene skal målet vurderes på nytt, med sikte på å øke ambisjonene ytterligere.

Samarbeid i Arktis

Utenriksminister Børge Brende deltok på møtet i Fairbanks . Møtet ble ledet av USAs utenriksminister Rex Tillerson. Arktisk råd er det viktigste forumet for samarbeid i Arktis, og det eneste som samler de arktiske statene Canada, Danmark, Finland, Island, Norge, Russland, Sverige og USA på regjeringsnivå. I tillegg deltar urfolksrepresentanter og en rekke observatører. 

Erklæringen finner du her.

 

 

Til toppen