Vedtak i klagen fra ICA Norge AS og Norgesgruppen ASA

FAD har i dag truffet vedtak i klagen fra ICA Norge AS og Norgesgruppen ASA på Konkurransetilsynets vedtak V 2013-6 av 19. april om å forby ICA og Norgesgruppen å gjennomføre samarbeidsavtalen mellom partene.

Det vises til pressemelding om saken. Det vil ta noe tid å utarbeide en offentlig versjon av departementets vedtak fordi vedtaket kan inneholde forretningshemmeligheter. I mellomtiden legger derfor departementet ut slutningen i vedtaket med tilhørende tilbud fra ICA om å opprettholde distribusjonen av varer til sine butikker.

Oppdatering 31. juli 2013:

Offentlig versjon av klagevedtaket (pdf)

Til toppen