Vedtak i klagesak – Silver Pensjonsforsikring AS

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag avslått klage fra Silver Pensjonsforsikring AS i en sak om godkjenning av selskapets opptrappingsplan til nytt dødelighetsgrunnlag (K2013).

Les vedtaket her