Vedtak i ni småkraftsaker

Olje- og energidepartementet har fattet vedtak i ni saker som gjelder små vannkraftverk i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal fylker. Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak eller innstilling er opprettholdt i alle sakene.

Det er gitt konsesjon til seks av prosjektene, mens tre er avslått. Konsesjonene kan bidra med inntil 70 Gigawattimer (GWh) i årlig fornybar energiproduksjon, som tilsvarer forbruket til om lag 3500 husstander.

Nærmere omtale av sakene:

Klauva kraftverk i Flora kommune i Sogn og Fjordane fylke

Departementet har fulgt NVEs innstilling og gitt konsesjon til Klauva kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på rundt 8,4 GWh. Departementet mener at en utbygging av Klauva kraftverk vil ha begrensede og akseptable ulemper for landskap, biologisk mangfold og andre interesser

Litlevatnet kraftverk i Flora kommune i Sogn og Fjordane fylke

Departementet har fulgt NVEs innstilling og gitt konsesjon til Litlevatnet kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på om lag 18,5 GWh. Departementet mener at en utbygging av Litlevatnet i tråd med NVEs innstilling vil ha begrensede og akseptable ulemper for landskap, friluftsliv, biologisk mangfold og andre interesser.

Løkkebø kraftverk i Flora kommune i Sogn og Fjordane fylke

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Løkkebø kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på om lag fem GWh. Departementet mener at Løkkebø kraftverk vil ha akseptable ulemper for landskap og andre interesser.

Langedal kraftverk i Flora kommune i Sogn og Fjordane fylke

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Langedal kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på om lag 11,8 GWh. Departementet mener at tiltaket vil ha akseptable ulemper for biologisk mangfold, landskap og andre interesser.

Steindal kraftverk i Flora kommune i Sogn og Fjordane fylke

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Steindal kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig kraftproduksjon på inntil 22 GWh, avhengig av utbyggingsløsning. Departementet mener at Steindal kraftverk vil ha begrensede og akseptable ulemper.

Vassbakke kraftverk i Volda kommune i Møre og Romsdal fylke

Departementet har opprettholdt NVEs krav om omløpsventil i konsesjonen til Vassbakke kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig kraftproduksjon på rundt fire GWh. Departementet mener at en utbygging av Vassbakke kraftverk i tråd med NVEs vedtak vil ha akseptable konsekvenser for anadrom fisk og andre interesser.

Storelva kraftverk i Volda kommune i Møre og Romsdal fylke

Departementet har opprettholdt NVEs avslag på søknaden om konsesjon til Storelva kraftverk. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på rundt 7 GWh. Etter departementets vurdering vil Storelva kraftverk ha uakseptable negative konsekvenser for anadrom fisk.

Feirdalselva kraftverk i Volda kommune i Møre og Romsdal fylke

Departementet har opprettholdt NVEs avslag på søknaden om konsesjon til Feirdalselva kraftverk. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på ca. 7,4 GWh. Departementet mener at Feirdalselva kraftverk vil ha uakseptable negative konsekvenser for landskap og andre interesser.

Torske kraftverk i Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke

Departementet har opprettholdt NVEs avslag på søknaden om konsesjon til Torske kraftverk. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på rundt 25,7 GWh. Etter departementets vurdering vil Torske kraftverk ha uakseptable negative konsekvenser for landskap og andre interesser.

Til toppen