Vedtak i Tariffnemnda

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Tariffnemnda fattet vedtak 27. november 2014 om fortsatt allmenngjøring i skips- og verftsindustrien og fiskeindustribedrifter.

Vedtakene er nå tilgjengelige på nemndas nettsider. Les vedtakene her.