Vedtak i to småkraftsaker

Olje- og energidepartementet har i dag fattet vedtak i to vannkraftsaker i Buskerud og Sogn og Fjordane. Departementet har omgjort konsesjonen fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til Kjørstadelva kraftverk, og opprettholdt avslaget for Kloveelva kraftverk.

Kjørstadelva kraftverk i Kongsberg kommune i Buskerud

Departementet har omgjort NVEs konsesjon til Kjørstadelva kraftverk til avslag. Kraftverket kunne bidratt med en årlig produksjon på om lag 6 gigawattimer (GWh). Departementet mener at Kjørstadelva  kraftverk vil ha for store negative konsekvenser for naturmangfold og landskap, sett opp mot bidraget til uregulert, fornybar energiproduksjon til en høy kostnad.

Kloveelva kraftverk i Eid kommune i Sogn og Fjordane

Departementet har opprettholdt NVEs vedtak om å ikke gi konsesjon til Kloveelva kraftverk. Kraftverket kunne bidratt med en årlig produksjon på om lag 8,3 GWh. Departementet mener at Kloveelva kraftverk vil ha for store negative konsekvenser for landskap, sett opp mot bidraget til ny fornybar energiproduksjon.

Til toppen