Vedtak i tre småkraftsaker i Fjord kommune

Olje- og energidepartementet har i dag fattet vedtak i tre småkraftsaker i Fjord kommune i Møre og Romsdal.

Det dreier seg om følgende kraftverk:

Fossheim kraftverk

Departementet har opprettholdt NVEs avslag på søknaden om utbygging av Fossheim kraftverk i Herdøla, som er et sidevassdrag til det verna Norddalsvassdraget. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på om lag 6 gigawattimer (GWh). Departementet mener at en utbygging vil være i konflikt med verneverdiene i form av fysiske inngrep og redusert vannføring.

Myklebust kraftverk

Departementet har opprettholdt NVEs avslag på søknaden om utbygging av av Myklebust kraftverk i Myklebustelva, en del av det verna vassdraget Valldøla. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på om lag 6,6 gigawattimer (GWh). Departementet mener at en utbygging vil være i konflikt med verneverdiene i form av endring av naturlig vannføring i Myklebustelva, og vil ha negative konsekvenser for landskap, friluftsliv og aktive geologiske prosesser.

Dyrdøla kraftverk

Departementet har opprettholdt NVEs avslag på søknaden om utbygging av Dyrdøla kraftverk i elva Dyrdøla, som er et sidevassdrag til det verna Norddalsvassdraget. Det er også planlagt å bygge nytt vannverk i kombinasjon med kraftverket. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på om lag 4,6 gigawattimer GWh. Departementet mener at en utbygging vil være i konflikt med verneverdiene i form av fysiske inngrep og redusert vannføring.