Vedtak i tre småkraftsaker

Olje- og energidepartementet har fattet vedtak i tre klagesaker som gjelder små vannkraftverk i Kvam herad i Hordaland. Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak er fulgt i alle sakene.

Nærmere omtale av prosjektene:

Risbruelva kraftverk

Departementet har opprettholdt NVEs vedtak om å avslå Risbruelva kraftverk. Kraftverket kunne bidratt med en årlig produksjon på om lag 5 GWh. Departementet mener at ulempene kraftverket vil ha for biologisk mangfold er større enn bidraget til ny fornybar energi og andre fordeler ved en utbygging.

Skåro kraftverk

Departementet har opprettholdt NVEs vedtak om å ikke gi konsesjon til Skåro kraftverk. Kraftverket kunne bidratt med en årlig produksjon på om lag 9 GWh. Departementet mener at ulempene kraftverket vil ha for landskap, friluftsliv og andre interesser er større enn bidraget til ny fornybar energi og andre fordeler ved en utbygging.

Kastdalselvi kraftverk

Departementet har opprettholdt NVEs vedtak om å ikke gi konsesjon til Kastdalselvi kraftverk. Kraftverket kunne bidratt med en årlig produksjon på om lag 13,2 GWh. Departementet mener at ulempene kraftverket vil ha for landskap, friluftsliv og andre interesser er større enn bidraget til ny fornybar energi og andre fordeler ved en utbygging.

Til toppen