Vedtak i tre vannkraftsaker

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Olje- og energidepartementet har i dag fattet vedtak i tre vannkraftsaker i Sogn og Fjordane, Trøndelag og Buskerud. Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon for Vigda kraftverk. Departementet har omgjort NVEs konsesjoner til avslag for Nundalselvi kraftverk og Eima kraftverk.

Kort omtale av sakene:

Vigda kraftverk i Skaun kommune og Melhus kommune i Trøndelag

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Vigda kraftverk. Kraftverket vil kunne  bidra med en årlig produksjon på om lag 10 Gigawattimer (GWh). Departementet mener at en utbygging i tråd med NVEs vedtak vil ha akseptable konsekvenser for naturmangfoldet, og føre til en forbedring av forholdene for ål og elvemusling sett i sammenheng med planlagt opprustning av Sagbergfossen kraftverk i samme vassdrag. Departementet har samtidig opprettholdt NVEs vedtak om utsatt byggefrist for opprustningen av Sagbergfossen kraftverk.

Nundalselvi kraftverk i Årdal kommune i Sogn og Fjordane

Departementet har omgjort NVEs konsesjon til Nundalselvi kraftverk til avslag. Kraftverket kunne bidratt med en årlig produksjon på om lag 14 GWh. Departementet mener at Nundalselvi kraftverk vil ha for store negative konsekvenser for landskap, friluftsliv, kulturmijlø og naturmangfold vurdert opp mot fordelene ved utbyggingen.

Eima kraftverk i Hol kommune i Buskerud

Departementet har omgjort NVEs konsesjon til Eima kraftverk til avslag. Kraftverket kunne bidratt med en årlig produksjon på om lag 8,5 GWh. Departementet mener at Eima kraftverk vil ha for store negative konsekvenser for landskap, friluftsliv og naturmangfold vurdert opp mot fordelene ved utbyggingen.