Vedtok resolusjon om ungdomsgaranti

Rapport fra ambassaderåd Inge Thygesen, EU-delegasjonen

Arbeidsledighet blant ungdom, prioriteringer for det irske EU-formannskapet og situasjonen i Mali var blant temaene som ble debattert under Europaparlamentets plenumssamling i Strasbourg i forrige uke. Ambassaderåd Inge Thygesen rapporterer.

Europakommisjonens president Juan Manuel Barroso (t.v.) og Irlands statsminister Enda Kenny under plenumssesjonen i Strasbourg. Foto: Europen Union 2013

Arbeidsledighet blant ungdom, prioriteringer for det irske EU-formannskapet og situasjonen i Mali var blant temaene som ble debattert under Europaparlamentets plenumssamling i Strasbourg i forrige uke. Ambassaderåd Inge Thygesen rapporterer.

Et viktig tema under flere av debattene var fokus på, og kamp mot, arbeidsledighet blant ungdom, som har nådd stadig nye høyder i forbindelse med den økonomiske krisen. Europaparlamentet vedtok selv, med stort flertall, en resolusjon som oppfordrer Rådet til å vedta konklusjoner som forplikter medlemslandene til å innføre en form for ungdomsgaranti. 

Irlands statsminister Enda Kenny gjorde dette til en hovedsak under sin presentasjon av prioriteringene til det irske formannskapet. Samme fokus hadde også Østerrikes kansler Werner Faymann som deltok under en debatt om EUs fremtid.

Et annet viktig tema i korridorene i Strasbourg var naturlig nok den nå utsatte talen til statsminister David Cameron om Storbritannias forhold til EU. Cameron ble fra flere hold advart om at han slett ikke kunne forvente eller tvinge gjennom noen form for a la carte-medlemskap, hvor hvert land kan velge de elementene som passer for seg.

Prioriteringer for det irske formannskapet
Den irske statsminister Enda Kenny presenterte tradisjonen tro hovedlinjene i det irske formannskapet, som ikke overraskende vil fokusere på stabilitet, vekst og sysselsetting. Kenny benyttet anledningen til å vise til å vise til erfaringen fra Irland, hvor man etter flere år med harde innstramninger og budsjettkonsolideringer, endelig er i ferd med å se lyset i enden av tunnelen og hvor man håper å være ute av IMFs reformprogram i løpet av 2013. Arbeidsledigheten er imidlertid fremdeles skyhøy, og den irske statsministeren gjorde kampen mot denne, og i særdeleshet ungdomsledigheten, til en hovedsak under sitt innlegg.

Arbeidet med EUs langtidsbudsjett vil naturlig nok være en annen hovedprioritet for det irske formannskapet, og Kenny benyttet anledningen til å minne om at parlamentet for første gang vil være en full partner i denne prosessen. Han bemerket også at EUs evne til å levere bidrag til løsning av viktige oppgaver, slik som for eksempel en mulig ungdomsgaranti, vil være avhengig av at Unionen tildeles tilstrekkelige ressurser.

Kenny fikk gjennomgående en god mottakelse i parlamentet, og det ble vist til gode erfaringer med tidligere irske formannskap (det forrige overså utvidelsen i 2004). Den irske statsministeren ble fra flere hold hyllet som en «ekte europeer», med dårlig skjulte spark til Kennys britiske kollega. Irland ble også hyllet for sitt arbeid med å komme ut av krisen, samtidig som man har klart å bevare den sosiale dialogen og tiltroen til det politiske systemet.

Debatt om Europas fremtid
Sosialdemokraten Faymann deltok i debatten på invitasjon fra Europaparlamentets president Martin Schultz. Debatten var en del av en møteserie mellom parlamentet og Europas stats- og regjeringssjefer som Schultz har tatt initiativet til. Neste mann ut vil være Frankrikes president Francois Hollande i februar.

Den østerrikske kansleren tok til orde for større solidaritet mellom såkalte bidragsyter- og mottakerland, og han tok til orde for å bytte ut diskusjoner om nasjonale rabatter og særordninger ved utformingen av EUs langtidsbudsjett med midler øremerket til en garanti mot ungdomsledighet.

Faymann mottok mye støtte for sitt syn blant europaparlamentarikerne, men han ble også utfordret på Østerrikes restriktive holdning til deler arbeidet med å etablere en ny europeisk finanslovgivning, i særlig grad det som gjelder bankkonfidensialitet og arbeidet mot skatteunndragelser.

Orientering om situasjonen i Mali
Høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk, Catherine Ashton takket for anledningen til å komme til parlamentet på så kort varsel, og understreket betydningen av å få informert om den foreliggende situasjonen i Mali, og om EUs planer for å reagere på dette. Situasjonen på bakken har den siste tiden forverret seg meget hurtig, og Ashton antydet at de islamittiske opprørerne kunne ha nådd hovedstaden Bamako innen svært kort tid dersom det ikke hadde vært for inngrepet fra fransk side.

Ashton hadde innkalt til et ekstraordinært møte i EUs utenriksråd (FAC), hvor også den malinesiske utenriksministeren (som allerede er på vei til Brussel) vil være til stede. Hun varslet ulike former for støtte til den pågående militære operasjonen i Mali hvor også en rekke andre vest-afrikanske land vil delta og videre at vil fremskynde sine planer om å sende instruktører for å lære opp hæren i Mali.

Anstrengelsene for å stanse de islamittiske opprørerne i Mali har bred støtte i parlamentet, og mange takket Frankrike og president Hollande for rask og resolutt handling. Ashton fikk også ros for sitt initiativ til å innkalle til et ekstraordinært møte i FAC, samtidig som det ble understreket at dette var et europeisk ansvar som ikke utelukkende kunne falle på franske skuldre.

Situasjonen i Mali har imidlertid vært kjent i lengre tid, og fra flere hold ble det stilt spørsmål ved hvorfor man ikke har reagert før. Mange representanter uttrykte også klar skuffelse over at man ikke har hatt noe europeisk svar på krisen, men at man har måttet lene seg på fransk militærmakt.

Reguleringer for virksomheten til kredittvurderingsbyråer
Parlamentet vedtok med stort flertall nye regler som angir hvordan byråene kan vurdere stater og private firmaers gjeldsbyrde og finansielle status. Når det gjelder stater, vil dette i fremtiden bare kunne skje på bestemte forhåndsfastsatte datoer, tre ganger i året, og utenom markedets åpningstider.  Byråene skal videre kunne gjøres ansvarlige for sine vurderinger, og det vil være et forsterket krav til begrunnelse. Kommisjonen oppfordres også til å arbeide for etablering av en egen europeisk kredittvurderingsordning.

Neste plenumssesjon i Europaparlamentet vil finne sted i Strasbourg i tidsrommet 4.-7. februar.

Til toppen