Vedums u-sving på E18

Innlegg av samferdselsminister Hareide, publisert i VG, 1. juli 2020

E18-prosjektets største problem er at utbyggingen finner sted i Bærum. Det enkle fakta gjør at enkelte blir motstandere av prosjektet. Men paradokset er at det er nok få kommuner der innbyggerne har mer erfaring med å stå i kø. Også Bærum trenger kollektivløsninger og byutvikling.

Det er ikke mye galt med E-18-utbyggingen. Den vil gi byutvikling, bedre kollektivtrafikk, et moderne sykkelveinett og en langt bedre fordeling av gjennomgangstrafikk og lokaltrafikk. Problemet er at utbyggingen skjer i Bærum.

Det skal Trygve Slagsvold Vedum ha. Han er tydelig og ærlig. Som han sier til VG er han imot prosjektet fordi det hjelper folk å komme til hytta eller forretningsadvokaten til å komme på jobb. Vedum er blitt motstander av prosjektet fordi han har oppdaget at det ligger i Bærum – det passer ikke Sp å være for store prosjekt så tett ved Oslo-gryta – og særlig ikke i Bærum.


Han går imot et prosjekt hans egen parlamentariske leder og tidligere samferdselsminister Marit Arnstad var for og la inn i Nasjonal transportplan. Og etter at vi nå har brukt 1,6 milliarder på å utrede og forberede prosjektet velger Sp å snu. Det er dyrt å drive reverseringspolitikk.

Men det er ikke bare Sp som har problem med prosjektet. Det har også Oslo, og særlig MDG i Oslo. De har glemt at vi la veien under jorden og sjøen ved Bjørvika. Nå vil de rødgrønne fortjenestefullt også gjøre det samme med motorveien ved Filipstad. Men at Bærum skal få gjøre det samme – det sier Oslo nei til. Særlig raust er det ikke – siden Bærum og Asker har betalt bompenger i 12 år – nesten 4 milliarder inn i Oslopakke 3.

Mitt viktigste argument for en helhetlig utbygging av E18 er miljø- og kollektivprosjektet. At innbyggerne i Asker og Bærum skal få muligheten til å drive byutvikling, få renere luft, få større muligheter til å sykle og bruke kollektivtransport. Tenk bare på hva det har gjort for Oslo sentrum at store deler av E18 i dag er lagt under bakken! Det har gitt muligheter for et nesten bilfritt sentrum og en ny bydel i Bjørvika. Jeg ønsker det samme for Bærum, og jeg ønsker en bedre fordeling av gjennomgangstrafikk og lokaltrafikk.

Strekningen er dessuten også av nasjonal betydning – en transportåre for næringsliv som hele landet er avhengig av. I dag er den en av landets mest belastede veier med mye kø. Bussen står og stamper inn mot Oslo sammen med viktig langtransport som har utlandet som mål. Det sier seg selv at noe må gjøres for å få på plass et fremtidsrettet transportsystem vest for Oslo.

Det er riktig at løsningen jeg går inn for medfører at det bygges noen få kilometer motorvei som erstatter dagens E18. MDG beskriver det feilaktig som en monstermotorvei. Men faktum er at det i den nedskalerte løsningen fram til Ramstadsletta, som nå ligger på bordet, vil det bli FÆRRE gjennomgående bilfelt enn det er på dagens E18! I tillegg skal det bygges mange kilometer sykkelvei, og staten har også sagt ja til en forenklet kollektivstasjon ved Lysaker og ja til nye kollektivløsninger i de samtalene vi har vi har hatt med Oslo og Viken siden februar.

Det er selvsagt lov å ha ulike meninger om en komplisert sak som dette. Jeg velger å gå for den løsningen som er miljø- og kollektivvennlig og som gir mest igjen pengene for regionens beboere og nasjonen som helhet. Selv om det skjer i Bærum.