Veivalg: Ekspertmøter på Nupi

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I arbeidet med ny stortingsmelding om veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk har Utenriksdepartementet inngått et samarbeid med Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) om en rekke seminarer om ulike tema som er relevante for meldingen.

Enkelte av seminarene er åpne for publikum eller sendes på nett-tv. Følg med på Nupis nettsider for oppdateringer om arrangementene.

Så langt har det vært to møter i denne serien. 14. mars besøkte Nathalie Tocci Oslo og deltok på et åpent Veivalg-seminar på Nupi. Tocci er spesialrådgiver for EUs høyrepresentant for utenriks- og sikkerhetspolitikk og leder arbeidet med EUs nye utenriks- og sikkerhetspolitiske strategi.

Se opptak av møtet på nett-tv.

Nathalie Tocci presenterer arbeidet med EUs nye globale strategi på NUPI (Foto: Åsmund Weltzien, Nupi)
Nathalie Tocci presenterer arbeidet med EUs nye globale strategi på Nupi. Foto: Åsmund Weltzien, Nupi

I tillegg har det vært et møte på Nupi om sårbare stater og stabilisering, og det planlegges for fire møter til før sommeren.

Viktige innspill til meldingen

Ekspertmøtene på Nupi er en viktig del av den utadrettede virksomheten som skal gi innspill til arbeidet med Veivalg-meldingen.

Under lanseringen av arbeidet med Veivalg-meldingen på Litteraturhuset annonserte utenriksminister Børge Brende at det skal det være flere åpne møter og ekspertseminarer underveis i arbeidet med meldingen – både i Norge og utlandet.

Utenriksminister Børge Brende deltok selv på et rundebordsmøte på Brookings Institution i Washington D.C. i februar.

Diskusjonen med flere anerkjente eksperter på Brookings Institute ga nyttige innspill om blant annet situasjonen i Midtøsten. (Foto: Ane Haavardsdatter Lunde, UD)
Diskusjonen med flere anerkjente eksperter på Brookings Institute ga nyttige innspill om blant annet situasjonen i Midtøsten. Foto: Ane Haavardsdatter Lunde, UD

Senest denne uken møtte både Brende og EØS- og EU-minister Elisabeth Aspaker et knippe forskere for å diskutere hvordan utviklingen i EU påvirker Norge.

Utenriksminister Børge Brende og EØS- og EU-minister Elisabeth Aspaker inviterte 15. mars til uformell høyttenkning om europeisk samarbeid. (Foto: Lars Nordrum, UD)
Utenriksminister Børge Brende og EØS- og EU-minister Elisabeth Aspaker inviterte 15. mars til uformell høyttenkning om europeisk samarbeid. Foto: Lars Nordrum, UD