Veivalg på Arendalsuka

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Vår verdensorden utfordres. Vi må holde fast på prinsippene og verdiene den er fundert på, var budskapet fra utenriksminister Børge Brende i den første store debatten under årets Arendalsuke. Den handlet om «Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk».

Utenriksministeren møtte blant annet utenrikskomiteens leder Anniken Huitfeldt (Ap) i debatten som ble ledet av Harald Stanghelle fra Aftenposten. Blant temaene som ble diskutert var norske interesser og verdier, Russland, Nato, nordområdene, USA, økonomi og norsk innsats innen fred og forsoning.

Panelet som diskuterte veivalg for Norge i en verden av endring – fra venstre: Debattleder Harald Stanghelle (Aftenposten), utenriksminister Børge Brende, Hilde Frafjord Johnson (KrF), Cecilie Hellestveit (Ilpi), Kate Hansen Bundt (Atlanterhavskomiteen), Asle Toje (Nobelinstituttet) og Anniken Huitfeldt (Ap). Foto: Marte Lerberg Kopstad, UD
Panelet som diskuterte veivalg for Norge i en verden av endring – fra venstre: Debattleder Harald Stanghelle (Aftenposten), utenriksminister Børge Brende, Hilde Frafjord Johnson (KrF), Cecilie Hellestveit (Ilpi), Kate Hansen Bundt (Atlanterhavskomiteen), Asle Toje (Nobelinstituttet) og Anniken Huitfeldt (Ap). Foto: Marte Lerberg Kopstad, UD

- I 2014 tok for første gang siden 2. verdenskrig et europeisk land og tegnet nye grenser i Europa ved hjelp av våpenmakt, i strid med folkeretten. Russlands annektering av Krim kom som en stor overraskelse. Vi måtte reagere på dette. Man kan ikke bryte den orden som har bragt oss så mye godt uten at det får konsekvenser, sa Brende.

Han la vekt på at dramatikken og det økt trusselbilde betyr større krav til fasthet, prioriteringer og klare linjer i utenrikspolitikken.

- Vi må gjenskape troen på en internasjonal orden som er basert på vinn-vinn og ikke et nullsumspill. Vi må ha en verdensorden der vi tror at handel og internasjonalt samarbeid er til det beste for alle. Gjennom Veivalgs-meldingen skal vi se på hvordan Norge kan være en god internasjonal partner for å oppnå dette, sa Brende.

Brende snakket også om hvordan det er vår moralske plikt og også i vår interesse å hjelpe sårbare stater. Ustabilitet i en region rammer ofte bredere.

- Flere land utfordres av krig og konflikt og står i fare for destabilisering. Vi må bidra til å hjelpe stater som opplever sårbarhet. Det gjelder også mellominntektsland, som for eksempel Libanon, sa Brende.

Arrangementet var et samarbeid mellom Arendalsuka og Aftenposten. Debatten ga viktige innspill til arbeidet med den nye meldingen til Stortinget om norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Meldingen skal etter planen legges frem for Stortinget våren 2017.

Se opptak av arrangementet på YouTube.

Delta i debatten på Twitter: #Veivalg