Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 11, 2014

Priv. til red.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 11, 2014.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort på kalendaren på regjeringa.no.

 

Utanriksminister Børge Brende

Måndag 10. – onsdag 12. mars
Utanriksminister Brende deltek på regjeringas budsjettkonferanse.
Stad: Hurdalsjøen hotell

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 13. mars
Kl. 12:15: Utanriksminister Brende held eit innlegg på Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling 2014.
Stad: NHO, Oslo  

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Laurdag 15. mars
Utanriksminister Brende deltek på Fylkesårsmøte i Sør-Trøndelag Høgre.
Stad: Trondheim  

Pressekontakt: politisk rådgjevar, Ingrid Skjøtskift, 951 98 726  

Statssekretær Bård Glad Pedersen

Onsdag 12. mars
Kl. 14.00: Statssekretær Pedersen møter tidlegare statsminister i Tunis, Ali Larayedh.
Stad: UD.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 13. mars
Kl. 12.00: Statssekretær Pedersen møter Colombias arbeidsminister, Rafael Pardo.
Stad: UD  

Pressekontakt: Kristin Enstad, 482 68 835  

Statssekretær Hans Brattskar

Måndag 10. – onsdag 12. mars
Statssekretær Brattskar deltek på møtet i FNs kvinnekommisjon.
Stad: New York  

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 13. – 14. mars
Statssekretær Brattskar deltek på nordisk utviklingsministermøte.
Stad: Helsinki  

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Statssekretær Morten Høglund

Torsdag 6. – torsdag 13. mars
Statssekretær Høglund vitjar Chile i samband med presidentinnsetjinga og Peru for bilaterale samtalar.  

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 14. mars
Kl. 10:00 Statssekretær Høglund møter representantar for Kirkens Nødhjelp i samband med organisasjonens arbeid i Guatemala.  

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02  

Statssekretær Ingvild Næss Stub

Torsdag 13. mars 
Statssekretær Ingvild Næss Stub vitjar Finland for politiske samtaler.
Stad: Helsingfors

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Hilde Steinfeld, 404 083 14

 

Til toppen