Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 28, 2014

Priv. til red.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 28, 2014.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort på kalendaren på regjeringa.no.


Utanriksminister Børge Brende


Måndag 7. juli – tysdag 8. juli
Utanriksminister Børge Brende vitjar New York 7. og 8. juli. Han skal halde innlegg ved opninga av høgnivåmøtet i FN om berekraftig utvikling, og delteke i ein debatt om same tema. Brende skal også ha møte med mellom anna FNs generalsekretær Ban Ki-moon og med leiaren for FNs utviklingsprogram (UNDP), Helen Clark. Sjå eigen priv. til red.
Stad: New York.

Pressekontakt: Astrid Versto 901 92 920

 

Statssekretær Bård Glad Pedersen

Statssekretæren har ferie.

 

Statssekretær Hans Brattskar

Torsdag 10. juli
Kl. 12.30-14.00: Statssekretær Hans Brattskar møter Japans viseutanriksminister Makino.
Stad: UD

Pressekontakt: Pressevakta 23950002

 

Statssekretær Morten Høglund

Statssekretæren har ferie.

 

Statssekretær Ingvild Stub

Statssekretæren har ferie.

 


 

Til toppen