Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 33

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 33, 2021.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringen.no. 

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide

Måndag 16. august
Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på delar av Utanriksdepartementet sitt stasjonssjefsmøte.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 17.00 Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på hovudstyremøte for Oslo Høgre. Stad: Høgres hus, Oslo

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Marte Ziolkowski, 41 40 26 31

Tysdag 17. august
Kl. 10.30 Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på ein debatt skipa til av Raudekrossen om klima og konflikt under Arendalsveka. Stad: Arendal

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Ane Haavardsdatter Lunde, 97 67 12 50

Kl. 11.30 Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på eit panel om korleis gjennomføre sikre val skipa til av Microsoft under Arendalsveka. Stad: Arendal

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Ane Haavardsdatter Lunde, 97 67 12 50

Kl. 13.00 Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på Global Outlook 2021 under Arendalsveka. Stad: Arendal

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Ane Haavardsdatter Lunde, 97 67 12 50

Kl. 14.15 Utanriksminister Ine Eriksen Søreide møter Tom Tugendhat, leiar for den britiske utanrikskomiteen. Stad: Arendal

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Ane Haavardsdatter Lunde, 97 67 12 50

Torsdag 19. august
Kl. 11.00 Utanriksminister Ine Eriksen Søreide er til stades på statsministerens lunsj i høve 75-årsmarkeringa av frigjeringa i 1945. Stad: Den norske opera & ballett, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 97 67 12 50

Fredag 20. august
Utanriksminister Ine Eriksen Søreide er i Bodø og deltek i valkampen. Stad: Bodø

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Marte Ziolkowski, 41 40 26 31

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein

Måndag 16. august
Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek på delar av Utanriksdepartementet sitt stasjonssjefsmøte.

Pressekontakt: Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Kl. 15.00 Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein vitjar Flyktninghjelpen og møter generalsekretær Jan Egeland. Stad: Flyktninghjelpen, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Kl. 16.15 Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har digitalt møte med Samantha Power, leiar i USaid.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Tysdag 17. august
Kl. 08.30 Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek i debatt om fornybar energi skipa til av Miljøstiftelsen Zero, Norfund og Multiconsult under Arendalsveka. Stad: Arendal

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Kl. 11.00 Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek i panelsamtale om covid-19 og vaksinerettferd skipa til av Kyrkjas Naudhjelp, Unicef og Redd Barna under Arendalsveka. Stad: Arendal

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Kl. 17.15 Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek i panelsamtale om framtidas utviklingspolitikk skipa til av Norec under Arendalsveka. Stad: Arendal

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Kl. 19.00 Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek på Den store utviklingsdebatten skipa til av fleire sivilsamfunnsorganisasjonar under Arendalsveka. Stad: Arendal

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Onsdag 18. august
Kl. 08.30 Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek på debatt om utviklingspolitikk i regi av Kyrkjas Naudhjelp under Arendalsveka. Stad: Arendal

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Kl. 10.00 Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek på ein samtale om klima og konflikt i Sahel skipa til av Nupi under Arendalsveka. Stad: Arendal

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Kl. 13.00 Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek på ein samtale om personar med nedsett funksjonsevne og Global Disability Summit skipa til av Atlas-alliansen under Arendalsveka. Stad: Arendal

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Kl. 17.00 Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek på ein samtale om utdanning og covid-19 i regi av Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) og Den globale kampanjen for utdanning (GCE) under Arendalsveka. Stad: Arendal

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Torsdag 19. august
Kl. 10.00 Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek på ein samtale om Arendalsveka si tillitsundersøking. Stad: Arendal

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Fredag 20. august
Kl. 10.45 Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har digitalt møte med den ideelle organisasjonen «Vaksine beskytter flokken» om covid-19 og vaksiner.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

15.00 Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har digitalt møte med Henrietta Fore, direktør i Unicef, om Unicefs innovasjons-knutepunkt.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Statssekretær Jens Frølich Holte

Onsdag 18. august
Kl. 12.30 Statssekretær Jens Frølich Holte deltek på ein debatt om plastsmarte bedrifter og sirkulære energikjeder under Arendalsveka. Stad: Arendal

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 15.00 Statssekretær Jens Frølich Holte deltek digitalt på delar av Utanriksdepartementet sitt stasjonssjefsmøte.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 18.00 Statssekretær Jens Frølich Holte deltek på lanseringa av Bellonas COP26-samarbeid under Arendalsveka. Stad: Arendal

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 19.00 Statssekretær Jens Frølich Holte deltek på ei mottaking om bord på Staatsraad Lehmkuhl i høve lanseringa av One Ocean-ekspedisjonen. Stad: Arendal

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 19. august 
Kl. 10.00 Statssekretær Jens Frølich Holte har eit digitalt møte om hav med ambassadør Ono Keiichi, Japans sherpa i Høgnivåpanelet for ein bærekraftig havøkonomi.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Aksel Jakobsen

Tysdag 17. august
Kl. 18.00 Statssekretær Aksel Jakobsen deltek i panelsamtale om covid-19 og rettferdig fordeling av vaksiner skipa til av Leger utan grenser under Arendalsveka. Stad: Arendal

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Torsdag 19. august
Kl. 09.00 Statssekretær Aksel Jakobsen deltek i debatt om ulikskap i norsk bistand skipa til av Norsk Folkehjelp og LO under Arendalsveka. Stad: Arendal

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Kl. 12.00 Statssekretær Aksel Jakobsen deltek i samtale om klima, mattryggleik og konflikt skipa til av Kyrkjas Naudhjelp under Arendalsveka. Stad: Arendal

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83

Fredag 20. august
Kl. 12.30 Statssekretær Aksel Jakobsen har digitalt møte med Lawrence Haddad, leiar i Global Alliance for Improved Nutrition (Gain) om mattryggleik.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83