Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 48, 2016

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 48, 2016.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort på kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Børge Brende

Tysdag 29. november
Kl. 10.00: Utanriksminister Brende deltek på eit innspelsmøte til Veivalsmeldinga. Stad: Oslo (NHO)

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 16.00: Utanriksminister Brende deltek i høyringa om individklageordninga. Stad: Oslo (Stortinget)

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 30. november – fredag 2. desember
Utanriksminister Brende vitjar USA for politiske samtalar. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Washington D.C. (USA)

Pressekontakt: Kristin Enstad, 482 68 835.

EØS- og EU-minister Elisabeth Vik Aspaker

Mandag 28. november
EØS og EU-minister Vik Aspaker vitjar Slovakia. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: Bratislava (Slovakia).

Pressekontakt: Rune Bjåstad, 957 85 536.

Onsdag 30. november
Kl. 08.30: EØS og EU-ministeren deltek på møte i Stortinget sitt europautval.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 1. desember
Kl. 10.00: EØS og EU-minister Vik Aspaker møter partane i arbeidslivet for å diskutere europapolitiske spørsmål. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Marit Berger Røsland

Måndag 28. november
Kl. 09.00: Statssekretær Marit Berger Røsland deltek på lanseringa av Kirkens Nødhjelp sin rapport om sårbare minoritetar i Syria og Nord-Irak. Stad: Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 12.00: Statssekretær Marit Berger Røsland møter Sarah Cliffe, leiar av Center on International Cooperation. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 16.00: Statssekretær Marit Berger Røsland deltek i bilaterale konsultasjonar med Polen. Stad: Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 1. desember
Kl. 09.00: Statssekretær Marit Berger Røsland held opningsinnlegget på konferansen «Humanitarian policy and practice in a changing climate», i regi av Noregs miljø- og biovitskaplege universitet. Stad: Felix Conference Centre, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 12.00: Statssekretær Marit Berger Røsland møter Raudekrossen og Flyktninghjelpa. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Tone Skogen

Tysdag 29. november – torsdag 1. desember
Statssekretær Tone Skogen deltek på høgnivåmøte om globalt partnerskap for effektivt utviklingssamarbeid. Stad: Nairobi, Kenya

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Laila Bokhari

Torsdag 1. desember
Kl. 12.00: Statssekretær Laila Bokhari møter Raudekrossen og Flyktninghjelpa. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Elsbeth Tronstad

Mandag 28. november
Kl. 14.00: Statssekretær Tronstad held innlegg på ein konferanse i regi av Nærings- og fiskeridepartementet og NHO om EU sin indre marknad i lys av brexit. Stad: Næringslivets hus, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Til toppen