Priv til red:

Forsvarsministeren til møte i koalisjonen mot ISIL, forsvarsministermøte i NATO og München-konferansen

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen deltek i veke 7 på ulike møter:

Møte i koalisjonen mot ISIL, 13. februar:
13 av forsvarsministrane i koalisjonen vil diskutere situasjonen i Irak og Syria, og rolla som koalisjonen vil ha framover.

Meir info om koalisjonen her: http://theglobalcoalition.org/en/news/

Pressekontakt: Marita I. Wangberg,  905 123 19/miw@fd.dep.no

 

Forsvarsministermøte i NATO, 14.-15. februar:
Sentrale tema vil vere fortsatt styrking av NATO og evna til kollektivt forsvar, endra kommandostruktur og byrdefordelinga i alliansen. Kva for rolle NATO skal ha i kampen mot terrorisme står og på dagsordenen.

Meir informasjon om akkreditering her: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_150990.htm

Bildar og program vil bli lagt ut her: https://www.nato.int/

Pressekontakt: Marita I. Wangberg,  905 123 19/miw@fd.dep.no

 

München-konferansen, 16.-18. februar:

Forsvarsminister Frank-Bakke Jensen deltek også på tryggleikskonferansen i München. I år er tema for konferansen EU sin framtidige rolle som global aktør, og forholdet til USA og Russland. 

Meir informasjon her: https://www.securityconference.de/en/activities/munich-security-conference/

Pressekontakt: Ingrid Dåsnes, 452 41 874/ingrid.dasnes@fd.dep.no

Til toppen