Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 9

Dette innhaldet er meir enn 5 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 9, 2016.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalendaren på regjeringa.no.

Utanriksminister Børge Brende

Mandag 29. februar
Kl. 10.30: Utanriksminister Brende møter Davit Bakradze, georgisk minister for europeisk og euroatlantisk integrasjon. Stad: Oslo (UD)

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02.

Tirsdag 1. mars
Kl. 10.00: Utanriksminister Brende held utanrikspolitisk utgreiing. Stad: Oslo (Stortinget)

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02.

Torsdag 3. mars
Kl. 13.15: Utanriksminister Brende er vert for ein lunsj for Ertharin Cousin, leiar i Verdas matvareprogram (WFP). Stad: Oslo

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02.

Kl. 20.00: Utanriksminister Brende deltek på DD.MM. Kongen og Dronninga sin middag for det diplomatiske korps. Stad: Oslo (Det kgl. slott)

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02.

Fredag 4. mars
Kl. 12.30: Utanriksminister Brende er vert for ein lunsj for Stephen O'Brien,   leiar av FN-kontoret for koordinering av humanitær innsats (UN - OCHA). Stad: Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgivar Astrid Sehl, 922 84 752.

Laurdag 5. og søndag 6. mars
Utanriksminister Brende deltek på fylkesårsmøtet i Sør- og Nord-Trøndelag Høgre. Stad: Trondheim

Pressekontakt: Politisk rådgivar Peder Weidemann Egseth, 477 16 330.  

Statsråd Elisabeth Aspaker

Mandag 29. februar
Kl. 12.00: EØS/EU-minister Elisabeth Aspaker er æresgjest ved den kvinnelege ambassadørlunsjen hos den belgiske ambassadøren til Noreg.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgivar Rune Bjåstad, 957 85 536.

Onsdag 2. mars
EØS/EU-minister Elisabeth Aspaker følgjer statsministeren til Brussel. Aspaker inviterer i tillegg til eit ope møte med norske aktørar i Brussel, for å presentere regjeringa sitt arbeidsprogram for samarbeidet med EU for 2016. Stad: Norway House, Brussel. 

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgivar Rune Bjåstad, 957 85 536.  

Torsdag 3. mars
EØS/EU-minister Elisabeth Aspaker er i Tromsø i samband med opninga av Kystens Hus.

Pressekontakt: Politisk rådgivar Benedicte Staalesen Nilsen, 468 11 754.

Kl. 20.00 Statsråd Aspaker deltek på DD.MM. Kongen og Dronninga sin middag for det diplomatiske korps. Stad: Oslo (Det kgl. slott)

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Tore Hattrem

Mandag 29. februar - tirsdag 1. mars
Statssekretær Tore Hattrem er i Genève der han deltek på FNs menneskerettsråds 31. sesjon og har møter knytta til temaet menneskerettar. Eigen presseinformasjon følgjer.

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02.

Tirsdag 1. – onsdag 2. mars
Statssekretær Hattrem reiser til Finland på nordisk statssekretærmøte. Stad: Helsingfors

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02.

Onsdag 2. mars
Kl. 20:00: Statssekretær Hattrem er vert for ein middag med Ertharin Cousin, leiar av Verdas matvareprogram (WFP). Stad: Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgivar Astrid Sehl, 922 84 752.

Torsdag 3. mars
Kl. 15.30: Statssekretær Hattrem møter sivilt samfunn i forkant av «World Humanitarian Summit» Stad: Oslo (UD)

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02.

Fredag 4. mars
Kl. 08.45: Statssekretær Hattrem opnar møte mellom dei nordiske landa og Stephen O'Brien, leiar av FN-kontoret for koordinering av humanitær innsats (UN – OCHA). Stad: Oslo (UD)

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02.

Kl. 14.00: Statssekretær Hattrem møter Anders Oskal frå Association of World Reindeer Herders. Stad: Oslo (UD)

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Tone Skogen

Tirsdag 1. mars
Kl. 11.00-11.30: Statssekretær Skogen møter direktør Yvo de Boer, Global Green Growth Institute. Stad: Oslo (UD)

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02.

Onsdag 2. mars
Kl. 11.00: Statssekretær Skogen deltek på Mellom-Amerika forum. Stad: Oslo (UD)

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Elsbeth Tronstad

Mandag 29. februar
Kl. 11.30-13.00: Statssekretær Tronstad er vert for lunsjmøte med Georgias minister for europeisk og euroatlantisk integrasjon, David Bakradze. Stad: Oslo

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02.

Onsdag 2. mars
Kl. 12.30-13.15: Statssekretær Tronstad held innlegg om EØS-midlane på konferanse om folkehelse i Europa i regi av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Stad: Royal Christiania Hotel, Oslo

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02.

Torsdag 3. mars – fredag 4. mars
Statssekretær Tronstad er Kroatia for samtaler med kroatiske styresmakter om EØS-midla. Ho møter representantar frå kroatisk næringsliv, akademia og sivilsamfunn. Ho besøkjer også eit domstolsprosjekt som er støtta av EØS-midla. Stad: Zagreb og Karlovac

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02.