Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Veksthuset på Tøyen

Kunnskapsdepartementet har bedt Statsbygg prosjektere et nytt veksthus i Botanisk hage på Tøyen i Oslo.

Det er klart etter et møte mellom kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, styreleder for Naturhistorisk Museum Kristin Halvorsen og museumsdirektør Tone Lindheim den 9. juni 2015. Oppdragsbrevet fra departementet til Statsbygg ble sendt 9. september.

– Jeg er glad for at alle parter var velvillige og klarte å bli enige om rammene for et nytt veksthus på Tøyen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Kronglete historie

Prosjekt Nytt utstillingsveksthus på Tøyen har en lang historie fra arkitektkonkurransen som ble avholdt i 1998 og fram til et ferdig godkjent forprosjekt som ble stanset av Universitetet i Oslo i mai 2013. Etter dette har det vært arbeidet med alternative løsninger, som alle har vist seg å gå langt ut over den godkjente kostnadsrammen. Våren 2015 har det derfor vært arbeidet fra alle parter for å sikre en løsning som legger til rette for et realistisk veksthusprosjekt.

Enighet om premissene

Partene ble altså i sommer enige om noen overordnete premisser for det videre arbeidet:

  • Kostnadsrammen på veksthuset skal være 495 millioner kroner.
  • Prosjektet som utarbeides skal være et komplett prosjekt som ikke forutsetter ytterligere byggetrinn for å få funksjonelle og faglig forsvarlige løsninger. Dette kan innebære en programmessig nedskalering av prosjektet, herunder en vurdering av antall klimasoner. Materialbruk vurderes på fritt grunnlag i det nye prosjektet.
  • I tillegg til veksthuset skal det legges til rette for at gaven fra Jens Ulltveit Moe til et klimasenter kan prosjekteres parallelt som et eget prosjekt, etter avtale med UiO.
  • Det må legges til rette for en god og tillitsfull dialog mellom UiO og Statsbygg for å finne de best mulige løsninger innenfor disse rammer.
  • UiOs prioritering av prosjektet framkommer i den framlagte masterplanen "Rom for et fremragende, grønt universitet".

Etter forprosjekteringen vil regjeringen ta stilling til videre fremdrift.

– Vi får komme tilbake til dette når forprosjekteringen er klar. En eventuell bygging av et nytt veksthus på Tøyen blir en del av den ordinære budsjettprosessen, sier Røe Isaksen.

Til toppen