Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Velgerne får SMS og brev om å bruke stemmeretten ved valget

I uken før lokalvalget 9. september vil Valgdirektoratet sende en SMS til alle velgerne med en påminnelse om å bruke stemmeretten. Velgere med innvandrerbakgrunn vil få brev med informasjon om valget.

Bakgrunnen for tiltaket er et eksperiment gjennomført ved forrige lokalvalg, der et representativt utvalg av velgere fikk en påminnelse på SMS.

Denne gruppen hadde mer enn to prosentpoeng høyere valgdeltakelse enn resten av velgerne. Blant velgere under 30 år var valgdeltakelsen nær fem prosentpoeng høyere enn i kontrollgruppen som ikke fikk melding.

− Det er bred politisk enighet om at vi skal ha høy valgdeltakelse. Demokratiet bygger på at innbyggerne velger sine ledere og at disse stilles til ansvar i valg. Dermed er det også viktig at størst mulig andel av innbyggerne deltar i valget, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Innvandrere har i utgangspunktet lav valgdeltakelse. Ved valget i 2015 så vi at innvandrevelgere som kunne stemme for første gang og fikk et slikt brev, hadde en betydelig høyere valgdeltakelse enn dem som ikke fikk et brev.

− Vi ser tydelige effekter av eksperimentene, særlig i grupper som vanligvis har lav valgdeltakelse. Dermed er det verdt å utnytte hele potensiale tiltakene vil kunne gi. Det gir den ekstra dytten mange velgere trenger for å gå å stemme, sier Mæland.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen