Velkommen inn

Tale ved lansering av ny merkevarestrategi for Norges Nasjonalparker, 13. april 2015. (Sjekkes mot framføring)

 Kjære dere. 

Velkommen til Klima- og miljødepartementet. 

Det er en stor glede å ønske dere velkommen.

 

I dag lanserer vi en ny merkevarestrategi for Norges Nasjonalparker.   

Lanseringen gjør vi i samarbeid med Innovasjon Norge.

 

Aller helst skulle jeg ha ønsket dere velkommen ut i en av våre flotte nasjonalparker. 

Eller velkommen inn.  

Inn blant noen av Norges høyeste fjell og tinder i Jotunheimen Nasjonalpark.  Eller ut på store dyp i Ytre Hvaler Nasjonalpark.  

Langt av gårde til frodige og artsrike strandsletter i Nordre Isfjorden Nasjonalpark på Svalbard. 

Eller inn i det storslagne landskapet med dype kløfter og store steinblokker i Rago nasjonalpark.  Avisa The Guardian plasserte nylig Rago på en liste over ti av Europas  beste -- og ukjente -- nasjonalparker. 

Men --  av praktiske grunner  -- har vi heller brakt noen av nasjonalparkene inn hit, i form av bildene dere ser bak meg.

 

Nasjonalparkene har noe av det villeste og vakreste vi har av natur i Norge. De representerer mye av det vi er mest stolte av. 

Jeg tror vi kan utnytte den skatten nasjonalparkene representerer enda bedre. 

Vi ønsker å gi kommunene større muligheter til å legge til rette for miljøvennlig reiselivsvirksomhet. Det gjelder også innenfor vernede områder.  

Og vi vil løfte konkurransekraften for næringslivet i fastlands-Norge. Slik kan det skapes flere trygge arbeidsplasser og finansieringen av velferdsordningene blir sterkere. 

Lanseringen i dag av merkevare- og kommunikasjonsstrategien for nasjonalparkene bidrar til å oppfylle disse målsettingene. 

Den nye strategien  vil bidra til at vi får flere besøkende til våre vakreste naturområder. 

Den vil gi økt verdiskaping  -- og den skal bidra til at verneverdiene forvaltes bærekraftig.

 

Undersøkelser viser at turistene kommer til Norge på grunn av vår natur. I sitt profileringsarbeid internasjonalt sier Innovasjon Norge: Powered by nature.

Internasjonalt er begrepet nasjonalpark – national park – et både kjent og etterspurt begrep og produkt.

I 2014 oppgav hele 34 prosent av de utenlandske turistene en av våre nasjonalparker som et foretrukket reisemål i Norge. 

Det er en høy andel. Det viser at disse områdene er viktige. 

Men jeg mener vi kan trekke enda flere besøkende til våre nasjonalparker. Vi har god plass. 

I Klima- og miljødepartementet vil vil legge til rette for at disse naturområdene kan brukes mer uten – og det er viktig -- at de forbrukes.   

Vi ønsker også at flere nordmenn skal bruke nasjonalparkene. 

Særlig ønsker vi å inspirere de i befolkningen som ikke bruker disse naturområdene i dag. 

Det vil være både for folkehelsen.

 

 Skal vi få økt bruk av nasjonalparkene, er det viktig med en god profilering. 

Både forvaltningen og reiselivsnæringen har et stort forbedringspotensial i vår kommunikasjon om nasjonalparkene. 

Vi som forvaltere kan også bli et bedre vertskap for besøk til disse områdene.

Dette var bakgrunnen for at Klima- og miljødepartementet startet arbeidet som blir presentert her i dag. 

Selve prosjektet har vært ledet av Miljødirektoratet. 

I det faglige arbeidet med å utvikle en ny merkevarestrategi, har de fått god hjelp av Snøhetta Design. 

Begge disse har gjort en formidabel jobb.

 

En kritisk suksessfaktor for den nye merkevarestrategien er at flest mulig slutter opp om den og tar den i bruk. 

Først da blir merkevaren tydelig. 

I prosessen med å lage strategiene, har involvering og medvirkning fra berørte interesser derfor vært avgjørende. 

Det har vært en tett dialog med både verneområdestyrer, reiselivsaktører og Innovasjon Norge. 

Jeg er derfor trygg på at den merkevarestrategien som nå er utarbeidet, vil få bred oppslutning. 

Strategien skal gi oss en bedre kommunikasjon om våre fremste naturperler. 

Gjennom en enhetlig, profesjonell og tydelig profil blir merkevaren ”nasjonalpark” sterkest mulig. 

Det er mange både små og store elementer i merkevarestrategien, la meg bare vise dere en liten del av det. 

Ved å snu dere mot boardsene langs veggen, ser vi eksempler på hvordan vi fremover kan fremheve nasjonalparkstatusen gjennom skilting og markedsføring. 

 

En annen viktig del av satsingen vi nå gjennomfører, er å utarbeide besøksstrategier for hver enkelt nasjonalpark.

Disse strategiene skal legge til rette for bedre kvalitet for den besøkende.

Samtidig skal vi sikre en bærekraftig forvaltning. 

Besøksstrategiene skal legge til rette for økt bruk. Samtidig skal vernet styrkes.  

Slik sikrer vi at områdene kan være til glede også for kommende generasjoner. 

Besøksstrategiene skal gi bedre informasjonen om hva man kan oppleve inne i nasjonalparkene. 

De skal heve kvaliteten på startpunktene, og de skal sikre kvalitet på stimerking og fysisk tilrettelegging.  

 

Overrekkelsen av merkevare- og kommunikasjonsstrategien i dag er en viktig milepæl. Jeg ser nå frem til at den tas i bruk. 

I morgen starter neste fase. Da vil Miljødirektoratet presentere disse strategiene på Nasjonalparkkonferansen i Trondheim.

Deretter starter implementeringsfasen.

 

Takk til alle som har vært involvert i dette viktige arbeidet så langt. Det blir spennende å følge dette arbeidet videre. 

 

Til toppen