Velkommen til frokostmøte om stortings- og sametingsvalget 2021

Hva gjør norske myndigheter for å unngå uønsket påvirkning under stortings- og sametingsvalget? Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterer redaktører og representanter fra media til frokostmøte og dialog om temaet.

Tid: Tirsdag 7. september kl. 08.00 - 09.00

Sted: digitalt møte 

Program:

 • Velkommen - v/ avdelingsdirektør Siri Dolven
 • Hva er nytt ved valget i år? – v/ Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Presentasjon av regjeringens tiltak før årets stortings- og sametingsvalg.
  • Orientering om tiltak knyttet til den pågående koronaviruspandemien.
 • Tiltak for å øke kunnskap om desinformasjon og falske nyheter - Medietilsynet v/ Mari Velsand
  • Informasjon, råd og opplæringsopplegg.
 • Valg og informasjonspåvirkning - Forsvarets Forskningsinstitutt v/Eskil Grendahl Sivertsen
  • Presentasjon av forskningsprosjekt om informasjonspåvirkning i forbindelse med det norske stortings- og sametingsvalget i 2021.
 • Fire eksempler på falske nyheter og forsøk på påvirkning - Faktisk.no v/Silje Sjursen Skiphamn
  • Presentasjon om hvordan Faktisk.no jobber med uønsket påvirkning og falske nyheter.
 • Opptelling og valgresultat - v/ Johannes Bergh, leder av valgforskningsprogrammet
  • Presentasjon av hva som skjer fra velgerne legger stemmen i urnen, og frem til vi vet hva valgresultatet er.
 • Dialog og spørsmål

Regjeringen satte ned en arbeidsgruppe for å utarbeide tiltak mot uønsket påvirkning i forkant av stortings- og sametingsvalget. Arbeidsgruppen har utarbeidet en tiltaksplan som ble lagt frem av regjeringen 1. juni. Et av tiltakene er et dialogmøte med mediene om regjeringens arbeid for å styrke sikkerheten ved gjennomføringen av valget.

Det blir anledning til å stille spørsmål underveis i det digitale møtet og departementet håper så mange som mulig vil delta.

Påmelding sendes til marie-svendsen.mjosund@kmd.dep.no innen mandag 6. september kl. 12.00. (arbeidssted/funksjon/navn).

Oppkoblingsinformasjon sendes ut etter mottatt påmelding. Vi åpner den digitale møtebroen kl. 07.45 og oppfordrer til å logge på tidlig slik at møtet kan starte kl. 08.00.