Meld deg på regjeringens nasjonale integreringskonferanse 2021

Under årets konferanse ønsker regjeringen å synliggjøre virkninger av pandemien på sentrale integreringsområder, og samtidig løfte fram det gode utviklingsarbeidet som har funnet sted på tvers av sektorer for å løse utfordringer knyttet til pandemien. Regjeringen vil også synliggjøre helheten i integreringspolitikken, og de store grepene som regjeringen har gjort de siste årene.

Tidspunkt: onsdag 9. juni, kl. 14:00 – 17:00

Sted: Konferansen vil bli gjennomført digitalt

Påmeldingsfrist: onsdag 26. mai 2021

Etter påmeldingsfristen (26. mai ) vil du få tilsendt e-post med bekreftelse og påloggingsinformasjon til Teamsmøtene. 

Påmeldigen er stengt.