Vellykket voksenopplæring viktig

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) besøkte i dag Voksenopplæringen for Øvre Romerike i Ullensaker kommune. Ordfører Harald Espelund (Frp) ønsket velkommen.

Statsråd Horne var imponert over de gode resultatene kommunen har på introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger. Hele 73 prosent går over i arbeid eller utdanning etter endt program. Ullensaker med sine over 32 000 innbyggere er en vekstkommune og 18 prosent av innbyggerne har innvandrerbakgrunn. Samarbeidet med Nav og næringslivet er viktig.

Statsrådens hovedbudskap var at det er nødvendig at stat og kommune nå jobber sammen for at flyktninger som får opphold i Norge, raskt kommer til en kommune der de kan lære norsk og få seg en jobb.

Staten øker nå integreringstilskuddet til kr 669 600 for over fem år for både voksne og barn. For enslige voksne vil komunene for 2014 motta kr 717 600 over fem år. Det er særlig satsene for barn som er økt fra 145 000 i år i 2013 til 177 000 i 2014. Tilskuddet er også forenklet. Det er fra 2014  bare to satser. Skoletilskuddet som gis for barn i grunnskolealder blir fra 2014 innlemmet i integreringstilskuddet.