Valg nødvendig for å løse krisen i Venezuela

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Jeg forventer at Venezuelas regjering imøtekommer befolkningens legitime krav og respekterer den demokratisk valgte nasjonalforsamlingens mandat og rolle i henhold til landets grunnlov. For å løse den politiske krisen må regjeringen ta initiativ til en politisk prosess hvor målet er troverdige og frie valg. Norge er rede til å støtte en slik prosess dersom partene ønsker det, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Det var i går massive demonstrasjoner i Caracas. Befolkningen gikk ut i gatene og krevde at demokratiske spilleregler, inkludert retten til å velge egne ledere, respekteres. Flere mistet livet i sammenstøtene mellom politi og demonstranter.

- Enhver form for uforholdsmessig maktbruk fra myndighetenes side er uakseptabel. Sikkerheten og rettighetene til demonstrantene, nasjonalforsamlingens medlemmer og dens president Juan Guaidó, må garanteres, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.