Vold og arrestasjoner i Venezuela

Siden begynnelsen av februar har Venezuela vært preget av demonstrasjoner og politisk uro. Flere enn 35 personer skal ha blitt drept. Mange er blitt skadet. En rekke demonstranter er også arrestert.

- Jeg tar sterk avstand fra voldsbruken i forbindelse med demonstrasjoner og veisperringer i Venezuela de siste ukene. Tap av menneskeliv i forbindelse med urolighetene er dypt beklagelig, sier utenriksminister Børge Brende.

- Jeg er bekymret for arrestasjonene av opposisjonspolitikere, studenter og demonstranter i forbindelse med urolighetene i Venezuela. Myndighetene må sikre at retten til fredelige protester og ytringsfriheten respekteres, sier utenriksminister Brende.

- Jeg oppfordrer alle parter i Venezuela til å løse uenigheter på fredelig vis gjennom dialog. Vold fører kun til en ytterligere polarisering av de politiske motsetningene i landet.  Jeg håper Unionen av søramerikanske nasjoners initiativer fører frem. Jeg slutter meg til deres oppfordring om at alle parter må tone ned ordbruken for å dempe konfliktnivået. Samtidig er det myndighetenes ansvar å ivareta alle venezuelaneres menneskerettigheter og sikre at ytringsfriheten respekteres, sier Brende.

Til toppen