Krisen i Venezuela må løses

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Situasjonen i Venezuela er meget bekymringsfull, og det er fare for ytterligere opptrapping av volden. Uforholdsmessig maktbruk fra myndighetenes side er helt uakseptabelt. Nå er det viktig å unngå ytterligere polarisering, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Norge og en rekke andre land har gitt klart uttrykk for at presidentvalget i mai 2018 ikke ble gjennomført i tråd med internasjonale standarder for frie og rettferdige valg. Norge forventer at Venezuelas regjering respekterer nasjonalforsamlingens mandat og rolle i henhold til landets grunnlov.  

- Vi opprettholder kravet om respekt for demokratiske rettigheter og nyvalg, og støtter det venezuelanske folks kamp for demokrati. Vi har hele tiden gitt uttrykk for vår støtte til Juan Guiadó som den valgte og legitime president i nasjonalforsamlingen. Norge har som tradisjon å anerkjenne stater, ikke regjeringer. Ulike norske regjeringer har fulgt denne linjen, sier Eriksen Søreide.  

Norge oppfordrer partene til å finne en fredelig løsning og har dialog med aktørene i landet. Utfordringene i Venezuela er både politiske, økonomiske og humanitære. Norge bidro i 2018 med over 50 millioner kroner for å avhjelpe de humanitære utfordringene Venezuela står ovenfor.   

- Vi er meget bekymret for den humanitære situasjonen i landet og bidrar med støtte både internt i landet og til venezuelanske flyktninger og migranter i regionen. Partene må bli enige om en mekanisme for å løse den politiske krisen slik at det kan holdes troverdige og frie valg, sier utenriksministeren.