Verden venter på ny kornsesong

Kornprisene på verdensmarkedet gikk opp fra juni til juli, og vi står nå ved inngangen til et nytt kornår. Selv om verdens kornproduksjon samlet sett ser ut til å bli høy i 2015–2016, har ustabilt vær den siste tiden fått prisene til å stige. Hjemme i Norge håper mange på en god kornhøst, men i flere landsdeler skapte den våte og kalde forsommeren vanskeligheter for såinga.

I påvente av at høstens korn skal bli tilgjengelig, svinger markedet først og fremst med anslagene for produksjonen i markedsåret 2015–2016. Dårlig vær i forkant av kornhøsten har mange steder skapt usikkerhet rundt størrelsen og kvaliteten på de kommende avlingene, og i flere analyser den siste måneden ble forventet produksjon justert ned. Ifølge det amerikanske landbruksdepartementet, USDA, blir likevel den samlede globale kornproduksjonen i 2015­­–2016 over 2 477 millioner tonn, historiens nest høyeste.

Varierende utsikter for norsk kornhøst

Flere steder i Norge ser det lyst ut for den kommende kornhøsten, men bildet er vekslende. Etter en kald og regnfull vår fryktet mange et dårlig kornår, og blant annet i Trøndelag kom såkornet veldig seint i jorda.  Her ser det derfor dårlig ut for årets kornproduksjon. På Østlandet ser åkrene derimot fine ut, og været har vært godt den siste tiden. Spesielt høstkornet har hatt gode vekstforhold gjennom vinteren, og mange håper derfor at høstens avlinger kan nærme seg det gode fjoråret.

Til toppen