Verdens største konferanse om klima og regnskog i Oslo 14. og 15. juni

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

14. og 15. juni møtes 500 politikere, bedrifter, urfolksrepresentanter, forskere og organisasjoner fra hele verden i Oslo for å diskutere hvordan vi kan stanse ødeleggelsene av verdens tropiske skoger.

Statsminister Erna Solberg åpner konferansen. Ministre fra noen av Norges viktigste samarbeidsland deltar. Det gjør også nyutnevnt sjef for FNs miljøprogram, Erik Solheim, og klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

- Klimaavtalen fra Paris fastslår at reduserte utslipp fra ødeleggelse av tropisk skog er en sentral del av verdens klimaløsning. Ødeleggelsen av verdens regnskoger må stanses i løpet av de neste årene hvis vi skal nå de globale klimamålene og FNs bærekraftmål. Norge har en ledende rolle i dette arbeidet. Dette er et av de store klimatiltakene der vi ser stor framgang. Vi har invitert de mest sentrale aktørene til Oslo for å utveksle erfaringer og utfordre hverandre til enda bedre resultater framover, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Amazonas
Norges viktigste internasjonale klimatiltak er å bidra til å bevare regnskogen. Det internasjonale arbeidet for å få ned klimagassutslippene fra avskoging og skogforringelse i utviklingsland (REDD+) kan bidra med 25-30 prosent av klimaløsningen verden trenger de neste 15 årene. Norge har lovet inntil 3 milliarder årlig til dette arbeidet. Foto: Niel Palmer/CIAT

På konferansen "Oslo REDD Exchange" samles politikere på nasjonalt og regionalt nivå fra noen av Norges viktigste samarbeidsland, miljø-  og urfolksorganisasjoner, forskere og representanter fra papir- og palmeoljeselskaper som har forpliktet seg til å redusere avskoging.

Norges internasjonale klima- og skogsatsing har siden 2008 investert i tiltak mot avskoging i utviklingsland. Arbeidet drives av myndigheter, FN og Verdensbanken, urfolk og sivilsamfunn i en rekke regnskogland. Mange av landene og organisasjonene som er representert på konferansen har mottatt støtte fra Norge til sitt arbeid.

Flere av tiltakene mot avskoging i verdens tropiske skogland vil måtte gjennomføres på delstats og fylkesnivå. Regionale myndigheter vil derfor være sentrale endringsaktører. Til konferansen kommer delstatsguvernører fra Norges regnskogpartnere Peru og Indonesia. Norge annonserte nylig første utbetaling under partnerskapet med Peru. Pengene skal blant annet skal gå til tiltak mot ulovlig hogst og sikre landrettigheter gjennom å titulere områdene til minst 68 urfolkssamfunn i Ucayali og San Martin. Guvernørene fra disse regionene vil delta på konferansen.

Oslo REDD Exchange er det viktigste globale møtepunktet for klima- og regnskog etter den historiske Paris-avtalen. Konferansen arrangeres av Norad, på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet.

Presse må akkrediteres innen onsdag 8.juni kl 09.00

Pressekontakter under Oslo REDD Exchange:


For statsminister Erna Solberg:

Kommunikasjonsrådgiver Rune Alstadsæter, tlf. +47 915 58 419

For klima- og miljøminister Vidar Helgesen:
Kommunikasjonsrådgiver Elisabeth Brinch Sand, tlf. +47 932 47 007

For intervjuforespørsler til Erik Solheim:
Avdelingsdirektør Morten Nordskag, tlf. +47 901 80 402

For formidling av intervjuforespørsler til representanter for andre lands myndigheter:
Kommunikasjonsrådgiver Gunhild Oland Santos-Nedrelid, tlf. +47 tlf. 951 64 906

For formidling av intervjuforespørsler til øvrige deltakere:
Norads pressetelefon +47 977 14 966

Følg med på #OsloREDDX

Norges internasjonale klima- og skogsatsing (regnskogsatsingen):
www.regjeringen.no/klimaskog
www.facebook.com/nicfinorway
Twitter
: @Climateforest

Fullt program med relevante artikler og rapporter: www.norad.no/osloreddx

Facebook: www.facebook.com/norad
Twitter: @noradno