Presseinformasjon

Brende til Verdensbankens årsmøte i Peru 9.-10. oktober

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Utenriksminister Børge Brende deltar på Verdensbankens årsmøte i Lima, Peru 9.-10. oktober. Tema for møtet er bærekraftsmålene og utryddelse av ekstrem fattigdom innen 2030.

Bærekraftsmålene ble nylig vedtatt i FN. Det overordnete målet er å utrydde ekstrem fattigdom innen 2030. Verdensbanken er én av de viktigste bistandskanalene for å nå målene. Fram mot 2030 må bistanden brukes smartere, slik at den i større grad utløser private investeringer og nasjonale ressurser i utiklingslandene selv. Verdensbanken arbeider med nye modeller for å få mer ut av hver dollar den selv disponerer.

Utenriksministeren vil i år representere de nordiske og baltiske landene i Verdensbankens utviklingskomité.

I forbindelse med årsmøtet skal Brende delta i flere rundebord og høynivåpaneler om blant annet hvordan mobilisere mer bistand til Syria og nabolandene og klimafinansiering. Årsmøtet er en viktig del av forberedelsene til FNs klimakonferanse (COP21) i Paris i desember. Brende vil også møte presidenten i Verdensbanken, Jim Kim, og ministre fra flere land.

Pressekontakt: Veslemøy Lothe Salvesen, 9956 8584