Verdensbankens rapport “Doing Business 2017 – Equal Opportunity for All” er lansert

Verdensbanken offentliggjorde 25. oktober den fjortende “Doing Business”-rapporten. Årets rapport har fått tittelen «Equal Opportunity for All». Norge ligger i år på en sterk sjetteplass.

Formålet med rapportserien er å måle og rapportere effekten av myndighetenes politikk på det regulatoriske området. Utgangspunktet er at effektiv regulering av næringslivet gir økt markedsadgang, jobbskaping, høyere produktivitet og positiv økonomisk utvikling. Rapporten har blitt en av Verdensbankens viktigste rapporter.  I «Doing business»-rapporten (PDF) foretas en bred gjennomgang av reguleringer som fremmer eller hindrer bedriftsetableringer, drift og utvidelse av virksomheter. Utviklingen i 190 land sammenlignes over tid.

New Zealand troner i år øverst på lista, Singapore kommer på andre og Danmark på tredje. Norge går fra en sterk åttende plass i fjor til en sjette plass på årets kåring. Relativt sett viser økonomier i Afrika sør for Sahara en forbedring i sin samlede skår som er tre ganger høyere enn for høy-inntektsland i OECD. Selv om svært mye er ugjort er det som understreket i forordet av Verdensbankens sjefsøkonom Paul Romer, verdt å glede seg over denne utviklingen.

Det er verdt å merke seg at likestilling for første gang er inkludert i tre av indikatorsettene; bedriftsetablering, eiendomsregistrering og håndheving av kontrakter. Rapporten peker på at økonomier som begrenser kvinners adgang på disse områdene har færre kvinnelige arbeidstakere, så vel som arbeidsgivere. De legger til grunn at dersom kvinner ble ekskludert fra arbeidslivet ville inntekt per capita globalt reduseres med opp mot 40 prosent. Videre påpekes sammenhenger mellom blant annet lav kvinnelig deltakelse i økonomien og redusert konkurransekraft og økonomisk vekst. 

Det har vært en økning i tempoet når det gjelder gjennomføring av reformer. Flere land reformerer og gjennomfører flere reformer enn tidligere.  I 2015/2016 gjennomførte 137 land 283 regulatoriske reformer, dette er en økning på 20 prosent fra året før. Gapet mellom høy-inntekts og lav-inntektsland minsker, selv om det finnes land som ikke har gjennomført en eneste reform som fanges opp av «Doing Business»-målingene, er nedslående eksempler på det motsatte. Over tid er det land i Europa og Sentral-Asia som har hatt høyest tempo på sitt reformarbeid.

Doing Business 2017 – Equal Opportunity for All

Til toppen