Vernede fiskefartøyer får tillatelse til å drive fritidsfiske

Fiskeri- og kystdepartementet legger nå til rette for at vernede fiskefartøyer gis mulighet til å få inntekter fra fritidsfiske, og at fartøyene dermed blir ivaretatt og brukt.

Vernede fiskefartøy eies i det vesentlige av frivillige organisasjoner og stiftelser. Inntekter er avgjørende for vedlikehold og istandsetting av de fartøyer det gjelder.

Det er i utgangspunktet forbudt å drive enhver form for fiske med fiskefartøy som er unntatt kondemneringskravet i strukturordningene for havfiske- eller kystfiskeflåten. I statsråd i dag er det gjort endringer i regelverket som unntar slike fartøy fra forbudet hva gjelder  fritidsfiske.  Alle begrensninger som gjelder for fritidsfiske i eller i medhold av havressursloven vil for øvrig også gjelde for disse fartøyene.

Til toppen