Verneplikten – fortsatt en del av samfunnskontrakten?

Pressen inviteres til åpent folkemøte på Litteraturhuset i Oslo, torsdag den 9. april kl 19:00.

Program

Verneplikten som demokratisk institusjon                                        Førsteamanuensis Tom Skauge,Dr. Polit, Høyskolen i Bergen

Verneplikten – en plikt for alle?                                                                    Politisk redaktør i VG – Hanne Skartveit

Trenger vi verneplikten?                                                                                    Sjef for Brigade Nord – brigader Eldar Berli             

Kadettenes perspektiv    

Paneldebatt med ungdomspartiene                                                                 SU – AUF – Senterungdommen – KrFU – Unge Venstre – Unge Høyre – FpU

Møte- og debattleder: Siri Lill Mannes

Praktisk informasjon                                                                                           Dato: 9.april                                                                                                           Klokken:19:00                                                                                                                  Sted: Litteraturhuset i Oslo                                                                      Kontaktperson: Vernepliktsutvalgets sekretær Knut Are Seierstad, mob 907 57 447.                                                                S Seierstad m 909 907 907  447.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fakta/bakgrunninfo: Det regjeringsoppnevnte Vernepliktsutvalget skal anbefale en ny vernepliktsordning til forsvarsministeren innen utgangen av oktober i år. Som et ledd i utvalgets arbeid møte på Litteraturhuset samarbeid med Atlanterhavskomiteen. Utvalget vil sette fokus verneplikten ikke bare som en mekanisme for å dekke Forsvarets behov for personell og kompetanse, men som en samfunnsinstitusjon med en videre betydning i dagens og fremtidens Norge. Vernepliktsutvalget har tidligere gjennomført et åpent møte på Bardufoss, med omkring 350 deltakere – hovedsakelig soldater og befal fra Hæren. Tema her var «Forsvaret og kvinner – er det fortsatt utfordringer?». Her er en lenke som gir litt mer bakgrunn om Vernepliktsutvalgets sammensetning og mandat: https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/Vernepliktsutvalget-har-startet-sitt-arbeid/id2076208/

Til toppen