Norge vert for internasjonalt møte om styrket atomsikkerhet i Ukraina

Statens strålevern arrangerte i samarbeid med Utenriksdepartementet et internasjonalt koordineringsmøte for atomsikkerhetsarbeidet i Ukraina, som et ledd i G7s globale partnerskap mot masseødeleggelsesvåpen. Dette skjedde samtidig med at Ukrainas president var på offisielt besøk i Norge 18. oktober 2016.

30 år etter Tsjernobyl-ulykken er atomsikkerhet et like aktuelt tema. Den økte terrortrusselen og den sikkerhetspolitiske sitasjonen gjør at innsatsen for atomsikkerhet er viktig for å redusere sårbarhet og risiko i Ukraina.

Statssekretær Laila Bokhari åpnet koordineringsmøtet der det var 40 deltakere fra til sammen ti land og internasjonale organisasjoner. Foto: Ingar Amundsen, Statens strålevern
Statssekretær Laila Bokhari åpnet koordineringsmøtet der det var 40 deltakere fra til sammen ti land og internasjonale organisasjoner. Foto: Ingar Amundsen, Statens strålevern

- Dette er et viktig arbeid for å styrke sikkerheten i Europa. Jeg er stolt av at Norge tar lederskap sammen med andre toneangivendende land og organisasjoner for å føre videre arbeidet om atomsikkerhet etter toppmøtet om kjernefysisk sikkerhet, sier statssekretær Laila Bokhari.

Statssekretær Bokhari åpnet koordineringsmøtet ved å fremheve hvordan ulike land, internasjonale organisasjoner og institusjoner har gått sammen om støtte til atomsikkerhet i Ukraina. Bokhari viste til statsminister Erna Solbergs initiativ om dette på Nuclear Security Summit i 2014 og understreket at atomsikkerhet i Ukraina står høyt på dagsorden. Den omfattende internasjonale støtten til Ukraina er bakgrunnen for at Norge har tatt initiativ til å koordinere innsatsen.

Målet for møtet var å dele erfaringer både på politisk og teknisk nivå, styrke det internasjonale samarbeidet, hindre dobbeltarbeid og sikre best mulig kostnadsutnyttelse. Under møtet startet etableringen av et veikart for det fremtidige arbeidet.

Møtet kom i stand etter ønske fra G7s globale partnerskap, der atomsikkerhet i Ukraina er et sentralt tema. Det var 40 deltakere fra til sammen ti land og internasjonale organisasjoner, herunder Ukraina, USA, Canada, Tyskland, Storbritannia, Finland, Sverige, Nato og EU-kommisjonen. Alle har et samarbeid med Ukraina.

Til toppen