Vidar Helgesen ledet EØS-rådet

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Videreutvikling av det indre marked, flyktningekrisen og konflikten i Syria var blant temaene som ble diskutert på det halvårlige møtet i EØS-rådet 17. november, ledet av EØS/EU-minister Vidar Helgesen.

Frå venstre: Statsråd Vidar Helgesen, utanriksminister Aurelia Frick frå Lichtenstein og Nicolas Schmit frå EU-formannskapet Luxemburg, minister for arbeid, sysselsetting, sosial- og solidaritets-økonomi. Foto: Rune Bjåstad, UD

Norge har formannskapet i EØS dette halvåret. Statsråd Vidar Helgesen innledet møtet med å uttrykke medfølelse med alle som er berørt av terrorhandlingene i Paris 13. november, og understreket at Europa må stå samlet for å verne om felles verdier som demokrati og menneskerettigheter.

EØS-rådet er EØS-/Efta-landene Norge, Island og Liechtensteins øverste politiske dialog med EU. Ministrene møtes to ganger i året i Brussel for å gi politisk fremdrift til EØS-samarbeidet.

- Et fremtidsrettet indre marked, med en sterk digital agenda, velfungerende energi- og arbeidsmarkeder og forsterket fokus på bedre regelverksutvikling og forenkling er nødvendig for europeisk konkurranseevne i årene fremover. EØS-/Efta-landene vil bidra i denne innsatsen, sa statsråd Vidar Helgesens i sitt innlegg.

Blant temaene som ble diskutert på møtet var status for EØS-samarbeidet, samarbeid om tilsyn med finansielle tjenester og Europakommisjonens strategi for videreutvikling av det indre marked.

EØS-avtalen har vært basisen i forholdet mellom EU og EØS/Efta-landene i mer enn 20 år. Den trenger kontinuerlig politisk prioritering og kompetent forvaltning fra alle parter. Dette er vårt felles ansvar, understreket Helgesen.

I tilknytning til møtet i EØS-rådet var det politisk dialog om aktuelle utenrikspolitiske spørsmål. Blant temaene denne gangen var utfordringer knyttet til flyktningekrisen i Europa, konflikten i Syria samt Ukraina og Russland.

EØS-/Efta-ministrene møtte også Eftas konsultative komité og Eftas parlamentarikerkomité, to av EØS-organene.

Mer informasjon: