Vi forbereder norsk økonomi på fremtida

I en kommentar 29. januar skriver Dagbladets Gunnar Thorenfeldt at norsk økonomi har store og dyptgripende problemer, er pumpet full av oljepenger og at kriminelle aktører melker oss tomme for vår egen rikdom.

Dagbladet tegner et trist bilde av Norge anno 2020 og legger liten vekt på at arbeidsledigheten er svært lav, at det skapes mange nye jobber, at inntektsnivået er høyt og at Norge er et av verdens beste land å bo i.

Regjeringen har bygd landet ved å bruke handlingsrommet til investeringer i samferdsel og kunnskap. Noe er også brukt på vekstfremmende skattelettelser.

På den måten bedrer vi bedriftenes rammevilkår og vi ruster vår viktigste ressurs, arbeidskraften, for fremtiden.

Vi har lyktes i den økonomiske politikken. Regjeringen har investert i å få flere ledige hen der i arbeid. Og fordi renten er lav og kronen svak, er det lettere for næringslivet å omstille seg til en ny og grønnere økonomi, og til lavere etterspørselsimpulser fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. Den samlede etterspørselen fra petroleumsnæringen, målt som andel av BNP for Fastlands-Norge, gikk ned fra 13,5 prosent i 2013 til 8,2 prosent i 2018.

Norsk økonomi går godt. Det siste året har fire av fem nye sysselsatte kommet i privat sektor. Det styrker bærekraften i velferdssamfunnet vårt. Den registrerte arbeidsledigheten kom i fjor ned på sitt laveste nivå på ti år, og en stadig større del av befolkningen er i jobb. Det har trukket opp inntektsveksten for familiene. I tillegg var reallønnsveksten god i fjor, og det vil fortsette i år.

Utsiktene for norsk økonomi er heldigvis ikke slik som Thorenfeldt beskriver dem. Utsiktene er svært gode.