Vi må slutte opp om Nasjonalmuseet på Vestbanen

Målet er at hver og en av oss - uansett hvor vi bor i landet - skal tenke på dette som "vårt" museum.

For noen dager siden ble jeg vist rundt på byggeplassen på Vestbanen. Det var litt av en opplevelse. Nord-Europas største kunstmuseumsbygg er i ferd med å stige opp av bakken i hjertet av hovedstaden. For formidling, forskning og forvaltning av vår felles kunst og kulturarv vil bygget gi arbeidsbetingelser som kvalitativt løfter den visuelle kunsten. Med ny direktør, og nesten ny styreleder ligger alt til rette for å mobilisere et sterkt engasjement og en fornyet entusiasme for Nasjonalmuseet.

Tusenvis av kunstverk

Dette er et byggverk som kan bli en stor attraksjon både som kulturinstitusjon og byggverk. Selv om det fortsatt er over tre år til det skal fylles av kunstopplevelser for alle, er det likevel på tide å begynne å glede seg.

Over 90 utstillingsrom skal fylles med tusenvis av kunstverk. På toppen av det hele kommer den spektakulære alabasthallen som vil gi plass til skiftende utstillinger i et omfang som museet aldri har kunnet virkeliggjøre før. Dette kommer til å bli en arena for spennende opplevelser, som et stort og bredt publikum vil se frem til å oppsøke igjen og igjen. I den store vestibylen vil det bli lagt til rette for et bredt spekter av arrangementer også utenfor museets åpningstider, slik at huset vil leve både på dagen og kvelden. Det er viktig når museet skal leve i en moderne tid og vi stiller andre krav til tilgjengelighet for våre tradisjonelle kulturinstitusjoner.

Bygningen ligger i et område hvor mange mennesker passerer hver eneste dag. Det er all grunn til å tro på museets optimistiske prognoser om at besøket vil øke betydelig.

Ved nyttår fikk Nasjonalmuseet nytt styre. Mange spennende oppgaver og utfordringer ligger foran dem de neste årene. Jeg er veldig tilfreds med at både styreleder og de øvrige styremedlemmene har påtatt seg denne oppgaven.

Den nye direktøren

Blant de første sakene og kanskje den viktigste et styre må ta stilling til, var ansettelse av direktør. Styret har håndtert dette raskt og effektivt, og har konkludert med at den nåværende direktøren ved KODE i Bergen, Karin Hindsbo, er den riktige personen til å lose Nasjonalmuseets personale, samlinger og utstillinger trygt på plass på Vestbanen.

Jeg føler meg trygg på at styret har gjort et godt valg, og det er all grunn til å gratulere Karin Hindsbo med jobben. Jeg ser frem til hvordan Hindsbo, styret og Nasjonalmuseets ansatte sammen vil løfte engasjementet og entusiasmen rundt det store prosjektet på Vestbanen.

Min og departementets oppgave er å legge så godt til rette som mulig for jobben de skal gjøre. Det gjelder både økonomien og ikke minst den løpende og viktige dialogen mellom museet og departementet.

Flere andre store kulturbygg er snart klare for å åpne dørene sine. Hvis alle planer holder, vil året 2020 bli et fantastisk kulturår for Norge med nytt nasjonalmuseum, nytt Munch-museum og nytt Deichmanske hovedbibliotek. I tillegg kommer Astrup Fearnley Museet og Ekeberg skulpturpark som allerede er åpnet. Jeg tror alt dette vil skape stor internasjonal oppmerksomhet.  

Byggene reiser vi for at folk og kunst skal kunne møtes. Disse opplevelsene er den viktigste gevinsten. Men i tillegg vil de være svært viktige for reiseliv og annen næring, både på kort og lang sikt. Museene kan tiltrekke seg turister fra hele verden. Derfor er det viktig å ta grep for å utløse dette potensialet. Riktig markedsføring og godt samspill mellom kulturinstitusjonene og privat sektor er viktige faktorer, herunder reiselivet.

Et museum for hele landet

Når vi investerer i et nytt nasjonalmuseum, investerer vi ikke bare i kunsten, men også i fremtiden. Og det er en investering for hele landet. Målet er at hver og en av oss – uansett hvor vi bor i landet - skal tenke på dette som "vårt" museum og at folk vil besøke det så ofte som mulig.

Med den samlede presentasjonen av norsk kunsthistorie som det nye bygget legger til rette for, vil vi også kunne få ny forståelse for vårt lands historie og utviklingen av vår egen identitet.

Med det nye nasjonalmuseet blir kunst- og kulturnasjonen Norge synlig på en ny måte. Samtidskunsten, den historiske billedkunsten, design og arkitektur vil få rammevilkår som vil tiltrekke og imponere kunstinteresserte fra hele verden.

Ansvaret for denne satsingen ligger nå i de beste hender. Vi kan alle begynne å glede oss!

Til toppen