Vi må tenke nytt

Innlegg i Adresseavisen 28. november 2013

Kristian Tangen og LO bekrefter i sitt innlegg onsdag langt på vei det som er regjeringens målsetting med å utvide muligheten for midlertidige ansettelser; å sørge for at flere av dem som står på utsiden av arbeidslivet skal få mulighet til å bruke sin arbeidsevne, skriver statssekretær Kristian Dahlberg Hauge i Adresseavisen.

Da er økt adgang til å ansette midlertidig ett av flere tiltak for å senke terskelen inn i arbeidslivet. Denne regjeringen har større ambisjoner enn de rødgrønne hva gjelder å skape et mer inkluderende arbeidsliv. Da må vi også tenke nytt og bruke nye virkemidler.

Tangens viktigste poeng er at midlertidighet gir en raskere vei ut av arbeidslivet. Det er ikke riktig, all den tid regjeringen legger opp til et vekstfremmende budsjett for neste år. Et budsjett som skal sikre økt sysselsetting og nye arbeidsplasser. Det skal ikke herske noen tvil om at FrP og regjeringen vil verne om et trygt og stabilt arbeidsliv. Men vernet må ikke innrettes på en måte som gjør det enda vanskeligere å komme inn på arbeidsmarkedet for dem som i dag står utenfor. Fremtidens velferdssamfunn vil være avhengig av at vi klarer å utnytte den tilgjengelige arbeidskraften på en bedre måte. Da må vi også sørge for en enklere inngang for alle dem som både kan og vil jobbe, men som ikke får muligheten. Midlertidighet vil kunne være et springbrett for mange av disse.

Til toppen