Vi vil fortsette med å bygge et trygt, grønt og åpent regjeringskvartal

Oslo tingrett avholdt 26. og 27. mars 2020 rettsmøte om begjæringen om midlertidig stans av rivingen av Y-blokken. Tingretten har nå kommet med sin kjennelse, og har gjort det klart at det er overveiende sannsynlig at reguleringsplanen for det nye regjeringskvartalet er gyldig.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil be Statsbygg om å fortsette det planlagte arbeidet med å realisere det nye regjeringskvartalet.

– I snart ni år har vi arbeidet med å gjenreise regjeringskvartalet etter bombeangrepet 22. juli 2011. Etter dagens kjennelse, kan vi fortsette arbeidet med å bygge et nytt, åpent og grønt regjeringskvartal. Det er jeg glad for, selv om det betyr at Y-blokken må vike. Det første Statsbygg skal gjøre nå, er å sikre kunsten slik at den kan tas vare på og integreres i det nye regjeringskvartalet, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ga Statsbygg i slutten av februar i oppdrag å sette i gang forberedende arbeider med å rive Y-blokken. Det har ikke vært aktuelt å foreta irreversible rivetiltak før tingretten har behandlet spørsmålet om midlertidig stans i arbeidene.

Saksøkernes hovedanførsler er at det foreligger saksbehandlingsfeil fordi man aldri har vurdert å la Y-blokken stå, og heller ikke tatt tilstrekkelig hensyn til den verneverdien som Y-blokken innehar. Staten bestrider dette.

Les hele kjennelsen fra Oslo tingrett her(pdf)

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.