Vidar Helgesen i EØS-rådet

Av Lars-Erik Hauge, EU-delegasjonen

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

EØS/EU-minister Vidar Helgesen deltok på det halvårlige EØS-rådet i Brussel 18. mai. Han hadde også samtaler med Europakommisjonens visepresident for Det digitale indre marked, Andrus Ansip.

EØS/EU-minister Vidar Helgesen deltok på EØS-rådet i Brussel 18. mai 2015.
EØS/EU-minister Vidar Helgesen deltok på EØS-rådet i Brussel 18. mai 2015. Her sammen med ekspedisjonssjef Helge Skaara i Europaavdelingen, UD (t.v.) og EU-ambassadør Atle Leikvoll (t.h.). Helt til venstre Islands utenriksminister Gunnar Bragi Sveinsson. Foto: Lars-Erik Hauge, EU-delegasjonen

– EØS-avtalen har vært en suksess når det gjelder å bidra til økonomisk vekst, et homogent indre marked og økonomisk forutsigbarhet. Men det er viktig å følge opp avtalen kontinuerlig. Et viktig element er at alle involverte har tilstrekkelig informasjon om avtalen og om deres rettigheter og plikter, understreket statsråd Vidar Helgesen i sitt innlegg.

EØS-rådet er EØS/Efta-landene Norge, Island og Liechtensteins øverste politiske dialog med EU. Ministrene møtes to ganger i året for å gi politisk fremdrift til EØS-samarbeidet.

Blant temaene som ble diskutert på møtet var status for EØS-samarbeidet, det praktiske arbeidet med EØS-tilpasning til EUs tilsynsstruktur på finansmarkedsområdet, digital agenda, forhandlingene om en handels- og investeringspartnerskap mellom EU og USA (TTIP), samt forhandlingene om EØS-midler og markedsadgang for fisk.

Statsråd Vidar Helgesen nevnte flere av initiativene som Europakommisjonen har lagt frem det siste halvåret for å håndtere utfordringene som Europa står overfor, både internt og eksternt.

– En sterkere digital agenda og en indre markedsstrategi er blant de viktigste initiativene for å gjenskape økonomisk vekst. Vi støtter initiativene og vil bidra til videre diskusjoner om disse. Vi har med interesse også merket oss Kommisjonens initiativ om bedre regulering, og ønsker å diskutere hvordan EØS/Efta-landene kan inkluderes i de nye prosessene som Kommisjonen har foreslått, sa Helgesen.

I tilknytning til møtet i EØS-rådet var det en politisk dialog om aktuelle utenrikspolitiske spørsmål. Blant temaene denne gangen var Russland og Ukraina, Det østlige partnerskap, Syria, Irak og ISIL inkludert migrasjonsstrømmer og bekjempelse av radikalisering, voldelig ekstremisme og fremmedkrigere i Europa.

Før møtet i EØS-rådet hadde statsråd Helgesen samtaler med Europakommisjonens visepresident for Det digitale indre marked, Andrus Ansip. De diskuterte felles utfordringer og norske innspill til strategien som Kommisjonen la frem 6. mai i år.

Helgesen møtte også Michel Barnier, tidligere kommissær som nå er Europakommisjonens spesialrådgiver for forsvar og sikkerhet.

Mer informasjon:

Les konklusjonenene fra det 43. møtet i EØS-rådet her

Les om EØS-samarbeidet på regjeringen.no