INVITASJON TIL PRESSEN

Vidar Helgesen møter Russlands miljøminister Sergej Donskoj

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen skal lede det 19. møtet i den norsk-russiske miljøkommisjonen som går av stabelen i Oslo tirsdag 30. mai. Den russiske naturressurs- og miljøminister Sergej Donskoj leder den russiske delegasjonen.

Det er første gang på 12 år at miljøkommisjonsmøtet skal ledes på ministernivå.

Møtet markerer 25-års jubileet for miljøvernavtalen mellom Norge og Russland. Det er laget en utstilling i anledning jubileet som forteller historien om 25 års miljøvernsamarbeid. Utstillingen skal være oppstilt i møtelokalet. 

På agendaen står blant annet samarbeid om miljøovervåking og helhetlig forvaltning av Barentshavet. Norge bidrar med erfaringer fra det norske forvaltningsplansystemet til Russland, som arbeider med en forvaltningsplan for russisk del av Barentshavet.  Å ta vare på felles sårbare og truede arter, som Barentshavsbestandene av isbjørn, hvalross og sjøfugl er et annet tema. Det skal videre diskuteres tiltak i de grenseoverskridende verneområdene på norsk og russisk side i Pasvik, samt miljøovervåking og forurensning i disse områdene, inkludert forurensingene fra Nikel.

Undersøkelser av radioaktiv forurensning og kulturminnevern står også på dagsorden. 

Det kommer en delegasjon på over 20 representanter fra det russiske Naturressurs- og miljøministeriet, statlige og regionale myndigheter og institutter. 

Møtet holdes 30. mai på Thon Conference, Universitetsgaten 26 i Oslo, kl. 0900-1500. 

Politikerne vil være tilgjengelig for pressen i forbindelse med åpningen av utstillingen kl. 1230.

Til toppen