Videre profesjonalisering av Statskog

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statskog hadde en brutto omsetning på 352,9 millioner kroner i 2015 , og et driftsresultat på 62,4 millioner kroner viser konsernets årsrapport.

Statskog er Norges største skogeier. I 2015 avvirket Statskog 355 000 m³. Skogsdriften gjennomføres i tråd med miljøstandarder i ISO 14001. Årlig planter Statskog om lag 1,1 millioner skogplanter, markbereder ca. 7 300 dekar, driver ungskogpleie på ca. 6 000 dekar og utfører tynningshogst på om lag 13 prosent av avvirkningsarealet.

Staten er 100 prosent eier av Statskog SF. Eierskapet utøves av landbruks- og matministeren.

Statskogs elektroniske årsrapport.
Statskogs elektroniske årsrapport. Foto: Statskog