Viderefører ordningen med utsatt frist ved elektronisk innsending

Finansdepartementet har i dag fastsatt forskrift som viderefører ordningen med utsatt frist ved elektronisk innsending av årsregnskap mv.

Finansdepartementet har i dag fastsatt forskrift som viderefører ordningen hvor det gis 1 måneds utsettelse av fristen for innsending av årsregnskap, dersom regnskapet sendes inn elektronisk via Altinn. Ordningen gjelder for regnskapsår som avsluttes senest 30. juni 2015.

Finansdepartementet vil i løpet av våren 2014 gjøre en endelig vurdering av om elektronisk innsending av årsregnskap skal gjøres pliktig. Det vises til høringsbrev 18. januar 2012.

Les forskriften her

Til toppen