Videreføring av kulturlandskap i jordbruket

Miljødirektoratet får nå i oppdrag å utrede hvordan ordningen med utvalgte kulturlandskap skal føres videre. Målet er å øke antall områder fram mot 2020.

For å ta vare på verdifulle kulturlandskap i jordbruket, har regjeringen utpekt 22 helhetlige landskap i Norge med store biologiske og kulturhistoriske verdier.

-Vi ønsker å fortsette samarbeidet mellom det offentlige og private  om kulturlandskap i jordbruket. Jeg vil derfor be Miljødirektoratet om å utrede grunnlaget for en videreutvikling av ordningen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er basert på frivillige avtaler mellom staten og grunneierne. Evalueringen fra Østlandsforskning viste at både grunneiere, næringsorganisasjoner og forvaltning er fornøyde med satsingen.

-Utvalgte kulturlandskap er også positivt i arbeidet med en av vår tids store utfordringer: Å ta vare på ville bier og andre pollinerende insekter. Jeg er også glad for at grunneierne er med på laget. De gir et betydelig bidrag i arbeidet for å ta vare på områdene, sier Helgesen.

Klima- og miljødepartementet har sammen med Landbruks- og matdepartementet fastsatt forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og Verdensarvområdene Vestnorsk fjordlandskap og Vegaøyan.

Til toppen