Videreutvikler svensk-norsk forsvarssamarbeid

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen besøkte 23. januar sin svenske kollega Peter Hultqvist i Stockholm. Regional sikkerhet, nordisk forsvarssamarbeid, videre bilateralt samarbeid og felles øvelser var blant temaene som ble diskutert.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen ble godt tatt i mot av sin svenske kollega Peter Hultqvist da han besøkte Stockholm.
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen ble godt tatt i mot av sin svenske kollega Peter Hultqvist da han besøkte Stockholm. Foto: Marita I. Wangberg, FD

Norge og Sverige har et nært forsvarssamarbeid.

- Vi har langvarige, gode relasjoner mellom våre to land. Vi har stor nytte av både å utveksle erfaringer og se etter konkrete områder der vi kan samarbeide og støtte hverandre. Blant annet ser vi på om vi kan friske opp samarbeidet innen totalforsvaret, sier forsvarsministeren.

I en endret sikkerhetspolitisk situasjon er en tett dialog med nabolandene sentralt.

- At vi samarbeider tett og godt er viktig for sikkerheten i vår region , sier Bakke-Jensen.

Norge og Sverige har en bilateral aktivitetsplan for forsvarssamarbeidet. Blant annet har landene det siste året fått tilbake forsvarsattacheer i Oslo og Stockholm. Det er gjennomført ulike øvelser, og det er erfaringsutveksling om blant annet totalforsvaret, personell og internasjonal innsats.

Politisk ledelse i Norge og Sverige møttes
Statssekretær Jan Salestrand, forsvarsminister Peter Hultqvist, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og statssekretær Tone Skogen. Foto: Marita I. Wangberg, FD
Til toppen