Historisk arkiv

Viktig å velge ekte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Åpning av nettsiden Velgekte.no mot piratkopiering 12.mars

Sjekkes mot framføring

Kjære alle sammen, 

 Som næringsminister er jeg veldig opptatt av at norsk næringsliv skal ha den riktige kunnskapen for å kunne beskytte sin bedrift mot piratkopiering.

 Nettstedet ”Velg ekte” skal bidra til dette. På ”Velg ekte” samler vi informasjon for både forbrukere, næringsliv, myndigheter og media. 

Piratkopiering er et omfattende samfunnsproblem, som koster næringslivet store summer hvert år. I 2014 ble piratkopierte varer til en verdi av 30 millioner kroner stoppet på grensen til Norge, et tall som mest sannsynlig bare er toppen av isfjellet. 

I 2015 anslår man at den samlede verdien av forfalskede produkter globalt vil være på hele 1770 milliarder dollar. Det gir et tap på 2,5 millioner arbeidsplasser som en direkte følge av piratkopiering.

En undersøkelse viser at 34 prosent av innbyggerne i EU mener piratkopiering kan forsvares hvis man kjøper til privat bruk og for å spare penger. Mange tenker altså at det ikke er så farlig å kjøpe piratkopierte produkter.

Og – bevisst eller ubevisst – har mange av oss nok kjøpt piratkopierte produkter en eller annen gang i løpet livet: Enten det er nedlasting av film og musikk, kjøp av kosmetikk eller legemidler over internett, eller som kopiprodukter på ferie i utlandet. 

Mange vil nok tenke at dette ikke vil få konsekvenser – og i hvert fall ikke for dem selv. Men, de siste årene har vi sett en økning av piratkopierte varer som nettopp utgjør en fare for forbrukernes helse og sikkerhet. 

  • I februar oppdaget for eksempel Tollvesenet den fjerde containeren med kopierte bilfelger så langt i år. Felgene kan være trafikkfarlige, og i verste fall skape ulykker på veiene.
  • Lærdal Medical, som produserer øvelsesdukker for livredning, blir kopiert uten at juksedukkene har de rette funksjonene som er avgjørende for å lære hjerte- og lungeredning. Konsekvensen blir at liv og helse settes på spill.
  • Piratkopierte leker inneholder ofte deler som løsner og som kan være farlig for små barn.
  • Og sist men ikke minst, kan man ende opp med falske medisiner som i verste fall inneholder stoffer som er skadelige eller tar liv.

Som tolldirektør Bjørn Røse sa til Dagens Næringsliv: I Vesten er det 3.000 dødsfall per år på grunn av piratvarer. I utviklingsland er det 300.000 dødsfall hvert år på grunn av falske malariamedisiner.

I dag piratkopieres alt fra batterier til vaskepulver og tannkrem. 

Dagens piratvarer utgjør en helserisiko for vanlige folk. Dagens piratindustri er ofte knyttet til organisert kriminalitet som narkotika, korrupsjon og hvitvasking.

Og piratindustrien undergraver potensialet for verdiskaping fra det lovlydige næringslivet, som skaper den velferden vi alle lever av i dag. 

Dette er bakgrunnen for at Nærings- og fiskeridepartementet har bedt Patentstyret opprette et eget nettsted som skal opplyse om de store kostnadene piratkopiering har for samfunnet og for enkeltpersoner. 

Nettstedet skal bidra med viktig informasjon og mer oppmerksomhet om piratkopiering som et samfunnsproblem. I tillegg trapper vi opp kampen mot piratkopiering på myndighetsnivå. Fra og med januar i år har vi opprettet et såkalt myndighetsnettverk som skal være med å bekjempe piratkopiering.  

I dag vil jeg benytte anledningen til å takke Patentstyret, Tollvesenet og Kulturdepartementet for vel gjennomført arbeid med både ny nettside og nyopprettet nettverk. Dere gjør en viktig jobb i å spre informasjon om industrielle rettigheter til næringslivet.

Mange små og mellomstore bedrifter mangler kunnskap om immaterielle rettigheter. 39 prosent av innovative virksomheter svarer at de ikke verner om innovasjonene sine.”Velgekte.no” vil derfor bli en viktig informasjonskilde for disse.

***

Det er de immaterielle rettighetene som verner om innovatørene og de gode ideene – og det er de immaterielle rettighetene som sikrer en bedrift økonomisk vekst.

Dette er også viktig i den omstillingen norsk økonomi skal gå gjennom. Det er de kloke hodene fra petroleumssektoren som skal ta oss videre og omstille oss til en grønnere og mer kunnskapsbasert økonomi.

Og i et slikt fremtidsrettet samfunn er det også viktig at vi har den rette ekspertisen til å beskytte våre virksomheter mot piratkopiering og vareforfalskning. Dette blir spesielt viktig når vi vet at piratkopierte produkter i verste fall kan være helseskadelige og føre til ulykker.

Piratkopiering koster næringslivet store summer hvert år, og det fører til at samfunnet mister arbeidsplasser og skatteinntekter. 

Mitt budskap til dere i dag er derfor veldig enkelt: det er viktig å velge ekte!

Tusen takk for meg.

_***_

 

Til toppen