Viktig enighet i kampen mot korrupsjon

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Det er gledelig at det er enighet om en ny FN-resolusjon mot storskala korrupsjon. Korrupsjon tar ressurser vekk fra sentrale samfunnsoppgaver og forverrer ulikhet og fattigdom, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Statspartsmøtet for FNs konvensjon mot korrupsjon vedtok fredag en resolusjon om forebygging og bekjempelse av storskala korrupsjon. Resolusjonen var fremmet av Norge, Chile og Peru.

Ifølge FN (UNODC) koster korrupsjon, bestikkelser og skatteunndragelser utviklingsland om lag USD 1260 milliarder i året. Korrupsjonsbekjempelse er derfor en sentral del av FNs bærekraftsmål.

- Resolusjonen er et fremskritt i det internasjonale arbeidet for å forebygge de mest alvorlige formene for korrupsjon. Vedtaket er også viktig for å bidra til at slike forbrytelser blir straffeforfulgt og for å sørge for at land kan lære av hverandre i kampen mot korrupsjon, sier Eriksen Søreide.

Storskala korrupsjon omfatter betydelige pengebeløp og er komplekse fordi de involverer personer i profilerte stillinger og ofte strekker seg over flere jurisdiksjoner. På grunn av dette er det i mange tilfeller vanskelig å straffeforfølge slike forbrytelser.

Koblingen mellom storskala korrupsjon og transnasjonal organisert kriminalitet er tydelig. De store pengestrømmene som finansierer kriminelle nettverk, stammer i mange tilfeller fra korrupsjonsvirksomhet.

Resolusjonen ble vedtatt ved konsensus 10. november 2017. Chile, Guinea, Honduras, Irak, Israel, Indonesia, Jordan, Nederland, Nigeria, Nicaragua, Norge, Palestina, Peru, Liberia, Libya, Kasakhstan, Storbritannia, Sveits og Sverige var medforslagsstillere.